Menu Zamknij

Pomoc dla osób w kryzysie bezdomności na Woli!

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy realizuje zadania gminy wynikające z ustawy o pomocy społecznej z dn. 12 marca 2004 r. (Dz.U. z 2021 poz. 2268). Dział Pomocy Osobom Bezdomnym Ośrodka swoją pomoc kieruje do osób w kryzysie bezdomności.

Jako przykład dobrych praktyk można podać stronę internetową ośrodka dedykowaną tematyce bezdomności, gdzie można znaleźć wiele przydatnych informacji dotyczących warunków przyznawania pomocy oraz jej zakresu.

Zamieszczone są także niezbędne do otrzymania pomocy formularze, m.in. w ramach ‘Procedury postepowania w sprawach przyznania tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych oraz schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi’.

Załączony został również spis kontaktów zawierający telefony stacjonarne i komórkowe do osób odpowiedzialnych za pomoc osobom w kryzysie bezdomności w instytucjach takich jak schroniska, noclegowanie, ogrzewalnie oraz w stowarzyszeniach na terenie Warszawy-Woli, co znacznie usprawnia uzyskanie niezbędnej pomocy przez zainteresowanych.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią strony internetowej Działu Pomocy Osobom Bezdomnym Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola pod adresem https://ops-wola.waw.pl/jak-pomagamy/bezdomnosc/

Opublikowano wKryzys bezdomności

Powiązane