Menu Zamknij

Publikacje – Pomoc i oparcie społeczne

Poradnik Zdrowia Psychicznego 2022

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją przygotowaną przez profesjonalistów z programów wsparcia środowiskowego współpracujących z Bródnowskim Stowarzyszeniem Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „POMOST” oraz przez osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego. Znajdziecie w niej Państwo zbiór podstawowych informacji dotyczących zdrowia psychicznego oraz możliwości postępowania w przypadku zaistnienia kryzysu psychicznego, a także bazę danych adresowych placówek i organizacji z terenu Mazowsza, które udzielają wsparcia osobom chorującym psychicznie. 


„Poradnik dla instytucji wspierających osoby w kryzysie bezdomności i ich podopiecznych” autorstwa Katarzyny Lisieckiej – Dyrektorki Praskiego Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT – powstał, aby zwrócić uwagę na poważny problem społeczny, jakim jest bezdomność oraz w celu przybliżenia perspektywy osób, które tego problemu doświadczają. Publikacja składa się z dwóch części. Pierwsza z nich zawiera informacje ogólne oraz skierowane do podmiotów wspierających. Druga część dedykowana jest osobom wspieranym. Funkcją niniejszej publikacji jest poszerzenie wiedzy mieszkańców województwa mazowieckiego, w tym zainteresowanych służb na temat sposobów pomocy osobom w kryzysie bezdomności i dostarczenie aktualnej informacji o miejscach, gdzie ta pomoc jest dostępna na Mazowszu.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią poradnika.