Menu Zamknij

Pakiety edukacyjne dla mazowieckich seniorów

W ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Ścieżką edukacyjną w trzeci wiek” Zarząd Województwa Mazowieckiego przyznał Stowarzyszeniu „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” dotację na realizację projektu „Pakiety edukacyjne dla mazowieckich seniorów”.

Przez „Pakiet Edukacyjny” rozumie się zajęcia edukacyjne (w tym wynagrodzenie i dojazd wykładowców) dla grupy co najmniej 10 osób starszych.

Projekt przeznaczony jest dla osób, które ukończyły 55 rok życia, mieszkają na terenie województwa mazowieckiego i chcą podnieść swoją wiedzę między innymi w następujących obszarach: nauk humanistycznych, ścisłych, medycznych, społecznych i kultury. W ramach projektu przewiduje się wsparcie zarówno dla podmiotów formalnych, których działalność polega na wspieraniu i aktywizacji środowiska senioralnego jak i dla grup nieformalnych.

Zajęcia w ramach pakietów edukacyjnych prowadzili będą wykładowcy i pracownicy naukowi związani ze środowiskami akademickimi wyższych uczelni, instytutów badawczych, Polskiej Akademii Nauk i innych placówek naukowych, którzy posiadają co najmniej stopień naukowy doktora oraz doświadczenie w pracy wykładowcy.

Uczestnicy wybierają miejsce, czas i tematykę wykładów (możliwość wyboru spośród gotowych propozycji lub zaproponowania własnego tematu). Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”, w ramach wybranego pakietu edukacyjnego, zapewni wykładowcę, który poprowadzi bezpłatnie dla grupy seniorów spotkanie lub wykład.

Przyjmowanie zgłoszeń w ramach projektu trwa do 30 listopada 2020 r.

Więcej informacji na temat projektu oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie internetowej Stowarzyszenia www.srcp.radom.pl

Opublikowano wPorozumienie z PAN

Powiązane