Menu Zamknij

Posiedzenie Mazowieckiej Rady Seniorów

Informujemy, że w dniu 21 września 2022 r. w godz. 9-11 odbędzie się posiedzenie Mazowieckiej Rady Seniorów, przeprowadzone zdalnie (wideokonferencja). Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Informacja na temat realizacji Wojewódzkiego Programu Polityki Senioralnej na lata 2019-2021 dla województwa mazowieckiego – ocena i wnioski do programu na lata 2022 – 2024 (9:00-9:30).
  2. Informacja na temat działań MCPS – Wydziału Polityki Senioralnej w zakresie organizacji Mazowieckiego Sejmiku Senioralnego, Senioralnego Przeglądu Artystycznego, konferencji w Subregionach oraz realizowanych instrumentach wsparcia dla środowisk osób starszych, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałaniu wykluczeniem środowiskowym i społecznym (9:30-9:45).
  3. Informacja członków Rady na temat podjętych i realizowanych działań w ich środowiskach osób starszych, w tym wykorzystania instrumentów wsparcia w ramach projektów współfinansowanych przez MCPS – Wydział Polityki Senioralnej.” (9.45 – 10.00)
  4. Programy realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej w zakresie pomocy osobom starszym w okresie jesiennym oraz zagrożenia pandemicznego (10.00 -10.15)
  5. Informacja w sprawie prawnych i organizacyjnych warunków powołania Rzecznika Osób Starszych przy MCPS – Mazowieckiej Radzie Seniorów – kontynuacja punktu z poprzedniego posiedzenia Rady (10.15 -10:30).
  6. Omówienie możliwości wsparcia przez Samorząd Województwa Mazowieckiego osób starszych, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji ekonomicznej i drastycznie zwiększonych kosztów energetycznych (10.30 – 10.40)
  7. Ocena stanu realizacji przyjętego planu pracy MRS na I półrocze 2022 r. (10:40-10:50)
  8. Sprawy bieżące (10:50-11:00).

Informacje na temat posiedzenia uzyskać można pod adresem mrs@mcps.com.pl lub pod numerem telefonu (22) 376 85 09, (22) 376 85 10.

Opublikowano wSeniorzy

Powiązane