Menu Zamknij

Premia społeczna

„Premia społeczna” to innowacyjny mechanizm wspierający rozwój lokalnego rynku usług społecznych. Jego głównym celem jest zachęcanie samorządów do zlecania tych usług podmiotom ekonomii społecznej. Mogą to zrobić w formie udzielenia zamówienia publicznego lub powierzenia zadania publicznego.

Decydując się na takie rozwiązanie każda jednostka samorządu terytorialnego może ubiegać się o grant pokrywający do 25-70% wartości zamówionych usług.

Realizator projektu: Fundacja Fundusz Współpracy, ul. Górnośląska 4A, 00-444 Warszawa

Więcej informacji: strona internetowa z informacjami o premii społecznej [otwiera się nowe okno]

Logotyp z napisem "Premia społeczna"
Opublikowano wWsparcie ekonomii społecznej (CIS, KIS, OWES, pożyczki, premia społeczna, urząd pracy, zamówienia publiczne)

Powiązane