Menu Zamknij

Kampania Społeczna “Dorośli Dzieciom”

Kampania społeczna “Dorośli dzieciom – Mazowsze na rzecz przeciwdziałania narkomanii”

Zobacz aktualności dotyczące tej kampanii »

Konferencją prasową w dniu 28 września br. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej rozpoczęło realizację kampanii społecznej o charakterze edukacyjno-informacyjnej, której celem nadrzędnym jest podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców Mazowsza na temat szkodliwości zażywania nielegalnych substancji psychoaktywnych, w tym ogólna informacja dot. narkotyków i narkomanii. Konferencja prasowa odbyła się w Centrum Prasowym Polskiej Agencji Prasowej w Warszawie.

Cała konferencja znajduje się pod adresem: http://centrumprasowe.pap.pl/cp/pl/news/info/127930,38,mazowiecka-mlodziez-w-niechlubnej-czolowce

Coraz popularniejsze stają się narkotyki, które traktowane są przez niektóre młode osoby jako element stylu życia. Ponadto, przynajmniej do niektórych z nich młodzi ludzie mają łatwy dostęp, a niektórzy dużą wiedzę na temat narkotyków, która nie chroni przed zażywaniem narkotyków. Warto zwrócić uwagę na brak wyrazistych norm moralnych, autorytetów, zaburzonej hierarchii wartości we współczesnym świecie, co w szczególności dotyczy młodych osób. Rodzice nie wiedzą jak uchronić dzieci przed zażywaniem narkotyków a ich niekiedy niewielka znajomość tematu powoduje jedynie postawy kontrolne, które nie są skutecznym środkiem ochrony dziecka przez narkotykami. Dziecko kontrolowane, traktuje narkotyki jak zakazany owoc. Rodzice jak również specjaliści zajmujący się przeciwdziałaniem narkomanii nie zawsze są w stanie „nadążyć” za zmieniającym się wzorami używania oraz pojawiającymi się nowymi substancjami psychoaktywnymi.

Wśród celów szczegółowych znalazły się przede wszystkim:

 1. Wzrost świadomości rodziców, że aby uchronić dziecko przed niewłaściwą reakcją w konfrontacji z narkotykami należy z jednej strony mieć wiedzę o narkotykach a z drugiej dbać o trwałość, częstość i jakość merytoryczną oraz emocjonalną relacji rodzinnych.
 2. Pomoc rodzicom oraz specjalistom w poszerzaniu wiedzy na temat wychowania i wiedzy dotyczącej narkotyków i narkomanii.
 3. Zmniejszenie ryzyka używania narkotyków przez dzieci poprzez zwiększenie umiejętności wychowawczych rodziców oraz ich wiedzy o narkotykach.
 4. Propagowanie i rozpowszechnienie materiałów dotyczących problemu narkotyków i narkomanii, które mogą pomóc rodzicom oraz specjalistom.

Działania zrealizowane:

Działania informacjo-edukacyjne adresowane do dorosłych za pomocą tradycyjnych kanałów (np. prasa regionalna i ogólnokrajowa – wkładka regionalna) jak również w formie strony internetowej:

 1. Kampania została zainicjowana konferencją prasową dla mediów oraz przedstawicieli miast, gmin, organizacji pozarządowych oraz grup zawodowych skoncentrowanych wokół problematyki uzależnienia od narkotyków i narkomanii. Konferencja zostanie połączona z briefingiem prasowym.
 2. Na stronie internetowej MCPS (www.mcps.com.pl) zamieszczone zostały merytoryczne materiały stworzone w ramach kampanii (artykuły, filmy itd.) oraz umieszczone (PDF) są istniejące materiały przygotowane przez inne instytucje.
 3. Prasa jako medium, którego celem jest szybkie i precyzyjne dostarczanie informacji na temat problemu narkotyków, dlatego też w ramach kampanii zostały opracowane specjalistyczne artykuły, które publikowane były w prasie regionalnej i ogólnokrajowej, w dodatku regionalnym (Mazowsze) oraz na stronie internetowej kampanii.
 4. Przygotowany został plakat, który ma na celu promocję kampanii jak również strony internetowej Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. Plakat został wydrukowany w nakładzie 10 000 sztuk i przesłany do placówek pomocowych na terenie województwa mazowieckiego – Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych oraz wybranych Ośrodków Zdrowia.
 5. Została opracowana broszura z materiałami merytorycznymi kampanii pt. „Poradnik dla rodziców i profesjonalistów”, w której zawarte są wszystkie materiały merytoryczne przygotowane w trakcie jej trwania. Poradnik został wydrukowany w nakładzie 10 000 sztuk i kolportowany do wszystkich Urzędów Gmin i Miast oraz Starostw na terenie Województwa Mazowieckiego.
 6. Na stronie internetowej zamieszczona została aktualna baza placówek pomocowych na Mazowszu, co pozwoli osobom szukającym pomocy w łatwy sposób znaleźć odpowiednią placówkę.
 7. Jednym z elementów kampanii jest strona Facebook (już istniejące konto MCPS), która  w szybki i prosty sposób komunikuje się z grupami docelowymi oraz innymi zainteresowanymi tematyką.
 8. Przygotowane zostały filmy edukacyjne, które zamieszczone są na stronie internetowej MCPS, koncie Facebook MCPS oraz kanale YouTube MCPS. Celem filmów było przede wszystkim pokazanie tego, co dorośli (głównie rodzice i nauczyciele) mogą wobec dzieci by je chronić przed sięganiem po narkotyki. Filmy ukazują to z perspektywy uzależnionego dziecka, rodzica uzależnionego dziecka, nauczyciela pracującego z uzależnionym dzieckiem i profesjonalisty z obszaru uzależnień. Dostępne są 4 filmy.

Kampania społeczna objęta jest honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika.

INFORMACJA PRASOWA

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA KAMPANII SPOŁECZNEJ “DOROŚLI DZIECIOM – MAZOWSZE NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII”

Film: “Siła dialogu”

Film: “Siła dialogu” – wersja skrócona

Film: “Bądź dorosły – słuchaj dzieci”

Film: “Bądź dorosły – słuchaj dorosłych”