Menu Zamknij

Zaproszenie na spotkanie seminaryjno-webinarowe dla podmiotów sektorowych

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie zaprasza na spotkanie seminaryjno-webinarowe dotyczące praktycznego wykorzystania Modeli Kooperacji w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miejskich. Modele mają na celu wsparcie osób i rodzin przez instytucje pomocy i integracji społecznej, a także inne podmioty istotne z punktu widzenia ubóstwa i wykluczenia społecznego.

Spotkanie skierowane jest do przedstawicieli podmiotów sektorowych pomocy i integracji społecznej oraz innych niezbędnych z punktu widzenia ubóstwa i wykluczenia społecznego z terenu województwa mazowieckiego (np. poradnie psychologiczno-pedagogiczne, policja, służba zdrowia, szkoły, sąd, gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, organizacje pozarządowe).

Spotkanie odbędzie się w dniach (do wyboru) 10 lub 23 czerwca 2021 roku w godz. 9:00-13:30 w formie zdalnej z udziałem ekspertów Modelu w Gminach Wiejskich, doradców Modelu, konsultantów naukowego i prawnego. Uczestnicy otrzymają certyfikat.

Kartę zgłoszeniową należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: liderzy.rekrutacja@mcps.com.pl w tytule: „zgłoszenie podmioty sektorowe”, najpóźniej do dnia 21.06.2021 r. W przypadku zakwalifikowania się do szkolenia, uczestnik będzie zobligowany do wypełnienia i przesłania na adres MCPS „Deklaracji uczestnictwa” Liczba miejsc ograniczona. Link do spotkania zostanie przesłany do zakwalifikowanych osób.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z biurem projektu Panią Małgorzatą Pawluczuk lub Larysą Gojło pod numerem tel.: (22) 37 68 567 lub (22) 37 68 566

Pliki do pobrania:

Opublikowany wAktualności, Konferencje, Projekty UE

Powiązane