Menu Zamknij

Informatory i poradniki

Informator dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie (źródło – informacja ze strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej)

W 2013 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości i Komendą Główną Policji opracowało “Kartę Informacyjną dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie”. Karta ta stanowi formę pouczenia dla osoby stosującej przemoc w rodzinie ale także zawiera informacje edukacyjne dotyczące podmiotów realizujących programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Karta Informacyjna dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie

Informator

Informator okladka

Informator ulotka

Spis treści pakietów

Poradniki

Program standardów placówek świadczących pomoc w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Program standardów placówek świadczących pomoc w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wytyczne do prowadzenia szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wytyczne do tworzenia modelowych programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie