Menu Zamknij

Placówki świadczące pomoc

I. Podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie w 2017 r.

II. Ośrodki Interwencji Kryzysowej udzielające wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie

Baza ośrodków interwemcji kryzysowej i ośrodków wsparcia

Baza zespłów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Baza instytucji i podmiotów świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie

Baza organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie

III. Ośrodki pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

Informacje dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

Baza danych Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem oraz ich filii i punktów, udzielających pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Domy dla matek z małoletnimi dziećmi

Oferta pomocy Niebieskiej Linii IPZ PTP 2017

Oferta pomocy Stowarzyszenia OPTA 2017

Oferta Stowarzyszenie Niebieska Linia 2017

Organizacje pozarządowe udzielające pomocy w sytuacji przemocy w rodzinie

Rejestr placowek noclegowych źródło MUW

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa źródło MUW