Menu Zamknij

Publikacje

Poradnik dla instytucji wspierających i osób zagrożonych przemocą

Poradnik powstał w celu poszerzenia wiedzy mieszkańców województwa mazowieckiego, w tym zainteresowanych służb, na temat przemocy domowej. Publikacja powstała w oparciu o Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021-25 i zawiera podstawowe informacje, niezbędne do rozpoznania zjawiska przemocy oraz strategii i miejsc poszukiwania pomocy. Ujęta w nim została perspektywa dotycząca zarówno ofiar, jak i sprawców. Publikacja może stanowić pomoc także dla instytucji zaangażowanych bezpośrednio bądź pośrednio w działania pomocowe.