Menu Zamknij

Przedsiębiorstwa społeczne

Przedsiębiorstwa społeczne (PS)  to podmioty ekonomii społecznej, które prowadzą działalność gospodarczą lub odpłatną pożytku publicznego, aktywizują zawodowo osoby, które mają problemy ze znalezieniem pracy, nie prywatyzują zysku lub nadwyżki bilansowej i są zarządzane w sposób partycypacyjny, mogą otrzymać status przedsiębiorstwa społecznego.

W obecnym porządku prawnym funkcjonują dwie listy PS, prowadzone przez:

  • Departament Ekonomii Społecznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: Baza przedsiębiorstw społecznych (link otwiera nowe okno przeglądarki). Baza zawiera dane podmiotów działających w oparciu o Wytyczne CT9 i będzie aktywna do końca okresu realizacji projektów, czyli do końca 2023 r.
  • Wojewodę Mazowieckiego za pośrednictwem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: Baza przedsiębiorstw społecznych (link otwiera nowe okno przeglądarki). Jest to wykaz przedsiębiorstw społecznych powstałych na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej.
Opublikowano wPodmioty ekonomii społecznej

Powiązane