Menu Zamknij

Publikacja pt.: „Pokonać bezdomność 2023″

Konferencja „Pokonać bezdomność” została zorganizowana przez obchodzącą w tym roku 10-lecie działalności Ogólnopolską Federację na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności we współpracy z Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Honorowy Patronat nad konferencją objęła Minister Rodziny i Polityki Społecznej – Marlena Maląg. 

W ramach konferencji, która odbyła się 27-28 listopada 2023 r., zaprezentowano najnowszą publikację Federacji pt. „Pokonać bezdomność 2023. Deinstytucjonalizacja usług, profilaktyka w gminach, badania populacji”. Jest to praca zbiorowa podsumowująca całoroczną działalność Federacji, prowadzoną w ramach projektu finansowanego ze środków Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, realizowanego w ramach programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”.

Publikacja jest podzielona na trzy części. Pierwsza zawiera praktyczne wskazówki i dobre praktyki w zakresie deinstytucjonalizacji w obszarze bezdomności. Druga – raport z ogólnopolskiego badania, dotyczącego form profilaktyki bezdomności w gminach, w którym zebrano dane z ponad 400 instytucji samorządowych Polsce zajmujących się pomocą osobom w kryzysie bezdomności. W części trzeciej publikacji możemy znaleźć rekomendacje do „Ogólnopolskiego Badania Osób Bezdomnych”, które zostały sformułowane na podstawie analizy dotychczas przeprowadzonych badań osób w kryzysie bezdomności, zarówno polskich, jak i zagranicznych.

Pozycję „Pokonać bezdomność 2023″ otwiera przypomnienie „Deklaracji 2020 w sprawie pryncypiów rozwiązywania problemu bezdomności w Polsce” oraz „Karty Praw Osób Doświadczających Bezdomności”, jako standardów dla inicjatyw wspierających osoby w kryzysie bezdomności.

Publikację można znaleźć na stronie internetowej Ogólnopolskiej Federacji na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności pod linkiem: https://drive.google.com/file/d/1zVfH1VlD2Z31SUUi7Cgk9Ziqt05xxhhP/view

Opublikowano wKryzys bezdomności

Powiązane