Menu Zamknij

Aktywizator seniorów – poradnik

Książka zawiera to, czego najbardziej brakuje osobom pracującym z seniorami – propozycje konkretnych zajęć. W codziennym zabieganiu, konieczności zapewnienia jak najlepszej opieki i zaspokajania indywidualnych potrzeb każdego seniora nie zawsze jest czas na kreatywne podejście do przygotowania zajęć terapeutycznych czy wypełnienie wolnego czasu podopiecznych. Publikacja jest odpowiedzią na tę potrzebę. Oferuje pomysł na zajęcia skierowane do osób starszych o różnych możliwościach intelektualnych i psychoruchowych.

Jest propozycją dla osób pracujących z seniorami nie tylko w stacjonarnych domach pomocy społecznej czy zakładach opiekuńczo- leczniczych, lecz także w placówkach i instytucjach oferujących zajęcia pozostające w swoich domach seniorom takich jak dzienne domy pomocy, kluby seniora, domy kultury, uniwersytety trzeciego wieku, fundacje i stowarzyszenia korzystające ze środków unijnych.

Opublikowano wPublikacje - Seniorzy

Powiązane