Menu Zamknij

EKSPERTYZA Indeks aktywnego starzenia się w ujęciu regionalnym

Ekspertyza Indeks aktywnego starzenia się w ujęciu regionalnym została przygotowana na zlecenie Departamentu Polityki Senioralnej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W opracowaniu został podjęty temat „aktywnego starzenia” w Polsce, który analizowany był na poziomie województw. Przy opracowywaniu indeksu aktywnego starzenia się w ujęciu regionalnym dla Polski (RAAI PL) opierano się na analogicznym wskaźniku aktywnego starzenia się Active Agening Index (AAI). W ramach indeksu wyróżnione zostały cztery obszary, takie jak: zatrudnienie, aktywność społeczna, niezależne, zdrowe i bezpieczne zamieszkanie oraz zdolność i przygotowanie otoczenia do korzystania z potencjału starzejącej się części populacji. Celem ekspertyzy było zbadanie oraz zaprezentowanie sytuacji osób starszych, analizowanej na podstawie dostępnych danych na poziomie wojewódzkim w Polsce.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badań.

Opublikowano wPublikacje - Seniorzy

Powiązane