Menu Zamknij

Prognoza ludności dla województwa mazowieckiego na lata 2014–2050

Informację opracowano na podstawie Prognozy dla powiatów i miast na prawie powiatu oraz podregionów na lata 2014–2050 opublikowanej przez Główny Urząd Statystyczny w dniu 23.12.2014 r. Prognoza powiatowa jest spójna z obowiązującą od 1 października 2014 r. prognozą dla województw na lata 2014–2050. Wyniki dla województwa są zbieżne z sumą stanów ludności w poszczególnych powiatach w województwie, a niewielkie różnice wynikają z zaokrągleń. Podstawę obliczeń stanowiły stany ludności według płci, wieku i powiatów w dniu 31.12.2013 r., w podziale administracyjnym obowiązującym w dniu 1 stycznia 2014 r. Prognoza dla podregionów (wg klasyfikacji NUTS3 obowiązującej od 1 stycznia 2015 r.) powstała z sumowania wyników dla odpowiednich powiatów. Przedstawione dane dotyczące 2013 r. są danymi rzeczywistymi.

Źródło: http://warszawa.stat.gov.pl

Opublikowano wPublikacje - Seniorzy

Powiązane