Menu Zamknij

Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce

Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce jest jedną z najnowszych publikacji, w ramach której podjęto szerokie badania nad kondycją społeczną oraz ekonomiczną polskich seniorów. Zespół naukowy pod kierownictwem prof. Piotra Błędowskiego, w sposób kompleksowy odniósł się do zjawiska starzenia się polskiego społeczeństwa. Na wstępie przedstawiono m.in. teoretyczne zagadnienia związane z definicją starości, porównania zjawiska starzenia się ludności Polski z innymi krajami oraz konsekwencji społecznego starzenia się ludności. W raporcie analizą objęto również problematykę konsekwencji starzenia się społeczeństwa rozpatrywanego przez pryzmat zadań dla administracji publicznej, polityki społecznej, warunków bytowych, wyzwań dla systemu pomocy społecznej, czynników determinujących samodzielność osób starszych, sfery aktywności seniorów podejmowanych na poziomie lokalnym czy też przyjętego kierunku polityki państwa względem seniorów w Polsce. Raport został przygotowany na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

 

Opublikowano wPublikacje - Seniorzy

Powiązane