Menu Zamknij

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pn.: „Organizacja koncertów dla seniorów oraz koncertów charytatywnych na terenie Mazowsza”, wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego

2 lipca 2024 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 374/10/24 rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 roku zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pn.: „Organizacja koncertów dla seniorów oraz koncertów charytatywnych na terenie Mazowsza”, wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego, w formie powierzenia realizacji zadania.
Zestawienie ofert poprawnych formalnie złożonych w konkursie ze wskazaniem liczby punktów przyznanych w trakcie opiniowania merytorycznego oraz kwot dotacji udzielonych na realizację wybranej oferty, stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
Zestawienie ofert złożonych w konkursie, które nie spełniły kryteriów merytorycznych w stopniu wystarczającym do udzielenia dotacji oraz ofert niespełniających wymogów formalnych, stanowi załącznik nr 2 do uchwały.
Lista rezerwowa ofert złożonych w konkursie, stanowi załącznik nr 3 do uchwały.
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej – Wydział Polityki Senioralnej – pod nr tel.: 22 376 85 09 lub 22 376 85 10.

Załączniki:
Uchwała nr 374/10/24 z dnia 2 lipca 2024 r.
Załącznik nr 1 do uchwały nr 374/10/24 – zestawienie ofert poprawnych formalnie złożonych w konkursie ze wskazaniem liczby punktów przyznanych w trakcie opiniowania merytorycznego oraz kwot dotacji udzielonych na realizację wybranej oferty
Załącznik nr 2 do uchwały nr 374/10/24 – zestawienie ofert złożonych w konkursie, które nie spełniły kryteriów merytorycznych w stopniu wystarczającym do udzielenia dotacji oraz ofert niespełniających wymogów formalnych
Załącznik nr 3 do uchwały nr 374/10/24 – lista rezerwowa ofert złożonych w konkursie


04.07.2024 15:17
umieścił: Patrycja Zęgota
wytworzył: Martyna Popławska

Opublikowano wAktualne otwarte konkursy ofert, Otwarte konkursy ofert

Powiązane