Menu Zamknij

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert – obszar „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

10 maja 2022 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 723/320/22 rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze “Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, zadania pn.:

  • „Droga do samodzielności – wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin”,
  • „Wsparcie osób cierpiących na zaburzenia lękowo-depresyjne u osób dorosłych”,
  • „Aktywizacja i dostosowanie społeczne dla osób dorosłych ze spektrum autyzmu”

Zestawienia ofert poprawnych formalnie złożonych w konkursie ze wskazaniem liczby punktów przyznanych w trakcie oceny merytorycznej oraz kwot dotacji udzielonych na realizację wybranych ofert z podziałem na zadania, stanowią odpowiednio załączniki nr 1-3 do uchwały.

Zestawienia ofert, które nie spełniły kryteriów merytorycznych w stopniu wystarczającym do udzielenia dotacji oraz ofert niespełniających wymogów formalnych z podziałem na zadania, stanowią odpowiednio załączniki nr 4-6 do uchwały.

Listy rezerwowe z podziałem na zadania, stanowią odpowiednio załączniki nr 7-9 do uchwały.


11.05.2022 14:54

umieścił: Damian Zieliński

wytworzył: Cezary Kowalski

Opublikowano wAktualne otwarte konkursy ofert

Powiązane