Menu Zamknij

Ruszą znów zajęcia dla dzieci z Zespołem Aspergera

informacja o dotacji na zajęcia dla dzieci z zespołem Aspergera

Różnorodne terapie, warsztaty, indywidualne konsultacje dla dzieci i młodzieży z Zespołem Aspergera oraz ich rodziców – to część działań zaplanowanych przez różne organizacje z Mazowsza, które właśnie otrzymały wsparcie z budżetu województwa. Decyzją zarządu województwa na tak zorganizowaną pomoc, a także na kampanie społeczne przybliżające życie osób z Zespołem Aspergera przeznaczono właśnie 300 tys. zł.

Przekazane dotacje to efekt rozstrzygnięcia konkursu zorganizowanego przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. – Mimo że nadal różne zajęcia grupowe czy nawet indywidualne konsultacje nie odbywają się w tradycyjny sposób, to zależało nam na jak najszybszym przekazaniu dotacji organizacjom wspierającym rodziny z dziećmi z Zespołem Aspergera. Obowiązująca wciąż izolacja niekorzystnie wpływa na osoby z tymi zaburzeniami. Zależało nam więc na tym, by organizacje już mogły – choćby zdalnie – udzielać wsparcia – mówi Elżbieta Bogucka, zastępca dyrektora ds. społecznych w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej.

Spośród 33 organizacji, które zgłosiły swoje projekty, zostało wybranych 7, które na swoje działania w 2019 r. otrzymają w sumie 300 tys. zł. Przekazana dotacja obejmuje działania zaplanowane na cały 2020 r., ale już teraz pozwoli m.in. uruchomić zdalne zajęcia na rzecz osób z Zespołem Aspergera (ZA). Możliwe też będzie udzielanie wsparcia online najbliższemu otoczeniu (rodzinie lub opiekunom). To ważne, gdy dzieci z zaburzeniami ze spektrum Aspergera odczuwają negatywne konsekwencje oddzielenia ich od społeczności, która dotychczas stanowiła źródło pomocy terapeutycznej.

Drugi raz udzielamy wsparcia organizacjom pozarządowym, które zajmują się dziećmi z Zespołem Aspergera. Nie ukrywam, że cenne jest to, jak dużym zainteresowaniem cieszył się ten konkurs i jak dużo organizacji zgłosiło się do nas – wyjaśnia Izabela Rytel, kierownik Wydziału programów społecznych w MCPS. – Co najważniejsze otrzymują nie tylko dzieci, ale wsparciem objęte są całe rodziny, które potrzebują dowiedzieć się, jak pomóc własnemu dziecku.

Projekty, które otrzymały dotację, to zarówno organizacja zajęć grupowych, jak i indywidualnych konsultacji, a także szerzenie wiedzy o Zespole Aspergera wśród innych. Fundacja „Mocni Mocą Nadziei” (Białoskóry, pow. sierpecki) otrzymała 45 tys. zł na zorganizowanie grup wsparcia dla dzieci i młodzieży z chorobą Aspergera, ale też dla rodzin lub opiekunów takich osób. Dla uczestników swoich zajęć przygotowała program wsparcia samodzielności społecznej. Ich projekt zakłada również przeprowadzenie szkolenia dla kadr instytucji pomocy społecznej i innych instytucji społecznych.

Stowarzyszenie Tradycyjnie Nowoczesnych Dla Wsi z Długosiodła (pow. wyszkowski) zaplanowało ofertę specjalistycznego poradnictwa. Do dyspozycji rodzin z dzieckiem z zespołem Aspergera, będzie psycholog, oligofrenopedagog lub terapeuta pedagogiczny, logopeda, terapeuta integracji sensorycznej oraz terapeuta Snoezelen (rodzaj terapii zmysłów). Zaplanowane jest również stworzenie wsparcia rodzin z dzieckiem z zespołem Aspergera, w tym różne grupy wsparcia: dla rodzin dziecka młodszego oraz rodzin dziecka starszego. Stworzone będą dwie grupy wiekowe, które będą mogły korzystać z treningu kontroli złości, treningu i terapii umiejętności społecznych, arteterapii – czyli terapia przez sztukę, zajęć z integracji sensorycznej oraz zajęć terapeutyczne w Sali Doświadczania Świata. W tym przypadku również zaplanowane jest szkolenie, które przejdą kadry instytucji pomocy społecznej i aktywnej integracji, wychowawców i nauczycieli. Dotacja na ten projekt wyniosła 45 tys. zł.

Warszawska Fundacja SYNAPSIS otrzymała również 45 tys. zł na organizację i prowadzenie zajęć grupowych dla dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera. Zajęcia będą odbywały się w małych grupach – 4-5 osób dwa razy w miesiącu. Poza tym organizowane będą spotkania grup wsparcia dla rodziców – ze względu na specyfikę rozwoju na poszczególnych etapach życia dzieci grupy będą z podziałem na rodziców dzieci i rodziców młodzieży z zespołem Aspergera. Planowana jest akcja społeczna zapobiegająca stygmatyzacji i zmieniająca niechętne postawy społeczne wobec osób z zespołem Aspergera oraz ich rodzin.

Fundacja „humanum Est” (Opacz-kolonia, pow. legionowski) dzięki dotacji – 45 tys. zł – przeprowadzi zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spectrum zespołu Aspergera. Planowane formy wsparcia to treningi kompetencji społecznych (TUS) z wykorzystaniem metod artterapii i dramy. Dzieciom i młodzieży udzielane będzie również indywidualne wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, psychoterapeutyczne oraz terapeutyczne. Dla kadr społecznych – pracowników ośrodków pomocy społecznej i powiatowego centrum pomocy rodzinie zaplanowane jest szkolenie „Jak rozpoznać dziecko z zaburzeniami ze spectrum autyzmu w tym z Zespołem Aspergera, ze szczególnym uwzględnieniem dziewczynek”. Z myślą o rodzicach dzieci z zaburzeniami ze spectrum Zespołu Aspergera powstaną cztery grupy wsparcia.

Radomskie Stowarzyszenie „Karuzela” planuje przeprowadzić cykl konsultacji, spotkań i warsztatów przeznaczonych dla dzieci z podejrzeniem zespołu Aspergera oraz dla dzieci z diagnozą ZA i ich rodziców. Poza tym przeprowadzi szkolenia dla kadr instytucji pomocy społecznej znajdujących się na Mazowszu. Zaplanowana jest również kampania społeczna w mediach lokalnych i mediach społecznościowych informująca o dostępności konsultacji, spotkań i warsztatów dla dzieci z podejrzeniem lub zdiagnozowanym zespołem Aspergera i ich rodziców. Na te działania przekazano 43 tys. zł.

Stowarzyszenie „Mamy Czas” z Warszawy planuje w ramach dotacji (również w wysokości 43 tys. zł) organizację spotkań grupowych – zarówno dla dzieci i nastolatków z ZA, jak i grup dla ich rodziców. Zaplanowane są również spotkania indywidualne z rodzicami. Nowym pomysłem w tym projekcie są indywidualne konsultacje dla nastolatków z ZA. Dotacja będzie przeznaczona też na zakup specjalistycznych książek o Zespole Aspergera, gier, pomocy edukacyjnych oraz innych materiałów.

Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne „Do Celu” z Radomia przygotowało ofertę indywidualnych zajęć psychoedukacyjnych, dogoterapii, trening umiejętności społecznych. Zaplanowane są też warsztaty całych rodzin oraz grupy wsparcia, a także konsultacje dla samych rodziców dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera. To stowarzyszenie również planuje kampanię społeczną, a także imprezę integracyjną, która przybliży społeczności lokalnej sprawy osób z Zespołem Aspergera. Dotacja na ten cel wyniosła 34 tys. zł.

[download id=”21063″]

[download id=”21066″]

[download id=”21069″]

[download id=”21072″]

 

Hanna Maliszewska

Rzeczniczka Prasowa

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

tel. 798 810 794

e-mail: rzecznik@mcps.com.pl

Opublikowano wAktualności, Informacje prasowe

Powiązane