Menu Zamknij

Seminaria / Szkolenia / Konferencje – materiały do pobrania


WARSZTATY: PRZYGOTOWANIE OFERT I ROZLICZANIE DOTACJI – 3-4 GRUDNIA 2019 R.

MATERIAŁY DO POBRANIA 


SEMINARIUM: Z DNIA 18.10.2019R. ” ODDZIELENIE PRACY SOCJALNEJ OD POMOCY FINANSOWEJ”

– 18 PAŹDZIERNIKA 2019

MATERIAŁY SZKOLENIOWE


SEMINARIUM: “POSTĘPOWANIE WOBEC DŁUŻNIKÓW ALIMENTACYJNYCH. FUNDUSZ ALIMENTACYJNY” – 25 PAŹDZIERNIKA 2019

MATERIAŁY SZKOLENIOWE


SZKOLENIE: “PRZEMOC WOBEC DZIECI W SYTUACJI ROZWODU” – 23 WRZEŚNIA 2019

MATERIAŁY SZKOLENIOWE


SEMINARIUM “PRAWNE ASPEKTY PRZEMOCY W RODZINIE” – 10 WRZEŚNIA 2019

MATERIAŁY SZKOLENIOWE


SZKOLENIE “BUDOWANIE AUTORYTETU PRACOWNIKA POMOCY SPOŁECZNEJ” – 6 i 7 SIERPNIA 2019

MATERIAŁY SZKOLENIOWE


SZKOLENIE “SZTUKA MOTYWACJI, CZYLI JAK PRACOWAĆ Z KLIENTEM NIEZMOTYWOWANYM” – 8 i 9 LIPCA 2019

MATERIAŁY SZKOLENIOWE


SZKOLENIE “REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH. NOWE WZORY OFERT, UMÓW I SPRAWOZDAŃ” – 18 CZERWCA 2019

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

PREZENTACJA


SZKOLENIE “KOMUNIKACJA W ZESPOLE TERAPEUTYCZNYM Z UWZGLĘDNIENIEM OTOCZENIA PODOPIECZNYCH” – 28 MAJA 2019

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

PREZENTACJA


SEMINARIUM “OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W POMOCY SPOŁECZNEJ” – 20 LISTOPADA i 5 GRUDNIA 2018

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W POMOCY SPOŁECZNEJ – PREZENTACJA


MAZOWIECKA AKADEMIA SZTUKI POMAGANIA

SEMINARIUM “OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W POMOCY SPOŁECZNEJ” – 11 LIPCA 2018

MATERIAŁY SZKOLENIOWE


SEMINARIUM “WSPÓŁPRACA PRACOWNIKA SOCJALNEGO, ASYSTENTA RODZINY I KOORDYNATORA PIECZY ZASTĘPCZEJ” – 12 LIPCA 2018

MATERIAŁY SZKOLENIOWE


SEMINARIUM “PRZEMOC WOBEC OSÓB STARSZYCH” – 3 SIERPNIA 2018

PREZENTACJA

SKRYPT