Menu Zamknij

Seminarium on-line „Działania dla seniorów i praca z seniorami – dobre praktyki”. – 9 listopada 2021 r.

Infografika dotycząca seminarium, które odbędzie się 09.11.2021 r. - "Działanie dla seniorów i praca z seniorami - dobre praktyki"

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza do udziału w seminarium on-line pt. „Działania dla seniorów i praca z seniorami – dobre praktyki” 

Terminy 9 listopada 2021 r. godz. 8:20-14:35

Celem seminarium jest zapoznanie uczestników spotkania z różnorodnymi sposobami pracy z osobami starszymi. Seniorzy to grupa osób w różnym wieku i o różnych potrzebach bytowych. Wypracowanie dobrych praktyk w pracy z osobami starszymi ma na celu wzmacnianie procesu starzenia. Działania te mają uzasadnienie w postaci korzyści psychologicznych, społecznych, jak i ekonomicznych.

Podczas spotkania omówione zostaną zagadnienia związane z pracą na rzecz seniorów, o różnych potrzebach i problemach a także poruszona zostanie problematyka wsparcia nieformalnych opiekunów osób starszych w obliczu choroby.


Wykonawcą seminarium jest Rafał Gorczowski Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych

Seminarium poprowadzi Pani Małgorzata Kłysz

Informacje organizacyjne:

  • uczestnikami seminarium mogą być osoby zatrudnione w instytucjach pomocy i integracji społecznej z terenu województwa mazowieckiego ze szczególnym uwzględnieniem pracowników socjalnych, pracownicy samorządu terytorialnego, bezpośrednio obsługujący gminne i powiatowe JOPS, w zakresie realizacji ich zadań, pracownicy publicznych służb zatrudnienia, wykonujący zadania z zakresu współpracy z jednostkami organizacyjnymi pomocy i integracji społecznej oraz budowania zespołów interdyscyplinarnych, pracownicy i wolontariusze PES, OWES i otoczenia ekonomii społecznej.
  • organizator zapewnia profesjonalną kadrę prowadzącą seminarium, materiały dydaktyczne,
  • uczestnicy nie ponoszą kosztów uczestnictwa,
  • liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność poprawnie wypełnionych i przesłanych zgłoszeń,


Zgłoszenia na seminarium są przyjmowane do wyczerpania miejsc – na podstawie wypełnionego (wszystkie pola wymagane) i podpisanego formularza zgłoszeniowego przesłanego w pliku PDF, e-mailem wyłącznie na adres szkolenia@mcps.com.pl

Ostateczny termin zgłoszeń upływa 3 listopada 2021 r.

Przesłanie formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem na seminarium.
Osoby zakwalifikowane na seminarium otrzymają informację mailową.

Kontakt:
Biuro Szkoleń Kadr Pomocy Społecznej
tel.: 22 376 85 57
e-mail: szkolenia@mcps.com.pl

Seminarium jest realizowane w ramach Mazowieckiej Akademii Sztuki Pomagania.

Infografika dotycząca seminarium, które odbędzie się 09.11.2021 r. - "Działanie dla seniorów i praca z seniorami - dobre praktyki"

Opublikowano wSzkolenia kadr pomocy społecznej

Powiązane