Menu Zamknij

Seminarium on-line „Dzieci i młodzież w kryzysie – interwencja” 16 grudnia 2020 r.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza do udziału w seminarium on-line – „Dzieci i młodzież w kryzysie – interwencja”, które odbędzie się 16 grudnia 2020 r. 
(7 h dydaktycznych).

Celem seminarium jest zapoznanie uczestników seminarium z zagadnieniami dotyczącymi interwencji kryzysowej u dzieci i młodzieży. Interwencja kryzysowa jest doraźną i krótkotrwałą metodą pomocy psychologicznej dla osób, które w wyniku trudnych wydarzeń życiowych straciły możliwość skutecznego radzenia sobie w zaistniałej sytuacji. Seminarium ma na celu określenie dobrych praktyk podczas prac interwencyjnych z dziećmi i młodzieżą w kryzysie. 

Seminarium poprowadzi: dr Teresa Wagner-Tomaszewska, Rafał Gorczowski Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych

Informacje organizacyjne:

  • uczestnikami seminarium mogą być osoby zatrudnione w instytucjach pomocy i integracji społecznej z województwa mazowieckiego ze szczególnym uwzględnieniem pracowników socjalnych,
  • organizator zapewnia profesjonalną kadrę prowadzącą seminarium i materiały dydaktyczne,
  • uczestnicy seminarium nie ponoszą żadnych kosztów,
  • liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia na seminarium są przyjmowane do wyczerpania miejsc – na podstawie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego przesłanego e-mailem (skan) na adres e-mail: szkolenia@mcps.com.pl

Ostateczny termin zgłoszeń upływa 14 grudnia 2020 r.

Uwaga: przesłanie formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem na seminarium.
Osoby zakwalifikowane na seminarium otrzymają informację mailową wraz z linkiem do zalogowania na seminarium.

Kontakt:
Biuro Szkoleń Kadr Pomocy Społecznej

tel.: 22 376 85 57

e-mail: szkolenia@mcps.com.pl

Seminarium jest realizowane w ramach Mazowieckiej Akademii Sztuki Pomagania.

Formularz zgłoszeniowy – seminarium „Dzieci i młodzież w kryzysie – interwencja”

 

Opublikowano wSzkolenia kadr pomocy społecznej

Powiązane