Menu Zamknij

Seminarium on-line: „Współpraca pracowników OPS z osobami chorymi psychicznie, ich rodzinami i samorządem lokalnym – procedury przymusowego leczenia i ubezwłasnowolnienia.” 17 listopada 2021 r.

Info-grafika dotycząca seminarium online

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza do udziału w seminarium on-line pt. „Współpraca pracowników OPS z osobami chorymi psychicznie, ich rodzinami i samorządem lokalnym – procedury przymusowego leczenia i ubezwłasnowolnienia”. 

Terminy 17 listopada 2021 r. godz. 8:20-14:35.

Celem seminarium jest zapoznanie uczestników spotkania z uregulowaniami prawnymi w zakresie współpracy pracowników OPS z osobami chorymi psychicznie, ich rodzinami i samorządem lokalnym w procedurze przymusowego leczenia i ubezwłasnowolnienia. Podczas wydarzenia omówione zostanie szereg rozwiązań, które pomogą pracownikom OPS w pracy z osobami chorymi psychicznie i ich rodzinami. Poruszone zostaną kwestie dotyczące procedury przymusowego leczenia, ubezwłasnowolnienia osoby chorej psychicznie a także odpowiedzialność pracownika socjalnego będącego opiekunem prawnym.

Wykonawcą seminarium jest: Rafał Gorczowski Centrum Rozwiazywania Problemów Społecznych

Seminarium poprowadzi Pani Weronika Stodulska


Informacje organizacyjne:

  • uczestnikami seminarium mogą być osoby zatrudnione w instytucjach pomocy i integracji społecznej z terenu województwa mazowieckiego ze szczególnym uwzględnieniem pracowników socjalnych, pracownicy samorządu terytorialnego, bezpośrednio obsługujący gminne i powiatowe JOPS, w zakresie realizacji ich zadań, pracownicy publicznych służb zatrudnienia, wykonujący zadania z zakresu współpracy z jednostkami organizacyjnymi pomocy i integracji społecznej oraz budowania zespołów interdyscyplinarnych, pracownicy i wolontariusze PES, OWES i otoczenia ekonomii społecznej.
  • organizator zapewnia profesjonalną kadrę prowadzącą seminarium, materiały dydaktyczne,
  • uczestnicy nie ponoszą kosztów uczestnictwa,
  • liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność poprawnie wypełnionych i przesłanych zgłoszeń,


Zgłoszenia na seminarium są przyjmowane do wyczerpania miejsc – na podstawie wypełnionego (wszystkie pola wymagane) i podpisanego formularza zgłoszeniowego przesłanego w pliku PDF, e-mailem wyłącznie na adres szkolenia@mcps.com.pl

Ostateczny termin zgłoszeń upływa 15 listopada 2021 r.

Przesłanie formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem na seminarium.
Osoby zakwalifikowane na seminarium otrzymają informację mailową.


Kontakt:
Biuro Szkoleń Kadr Pomocy Społecznej
tel.: 22 376 85 57
e-mail: szkolenia@mcps.com.pl

Seminarium jest realizowane w ramach Mazowieckiej Akademii Sztuki Pomagania.

Opublikowano wSzkolenia kadr pomocy społecznej

Powiązane