Menu Zamknij

Spotkanie przedstawicieli mazowieckich ośrodków wsparcia ekonomii społecznej

Obrazek z ekranem komputera z sylwetkami osób uczestniczących w spotkaniu on-line

Nad sytuacją sektora ekonomii społecznej na Mazowszu, w związku z trwającą pandemią, dyskutowali przedstawiciele mazowieckich ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, na spotkaniu on-line 25 marca br. Omówiono działania podejmowane przez podmioty ekonomii społecznej działające na Mazowszu mające na celu zachowanie istniejących miejsc pracy i utrzymanie lokalnych rynków zbytu. Wymieniono także informacje na temat inicjatyw związanych – z szeroko rozumianą – promocją ich działalności oraz przedstawiono oczekiwania co do wsparcia ze strony Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

Gościem spotkania była dr Iza Rybka, konsultantka projektu SIRES II, która przedstawiła uczestnikom spotkania ofertę w ramach spójnej integracji regionalnej ekonomii społecznej oraz związane z nią propozycje współpracy dla mazowieckich ośrodków wsparcia ekonomii społecznej.

Rozmawiano o kierunkach wykorzystania środków z nowego konkursu finansowanego ze środków UM WM. Zaproponowano powołanie grupy roboczej, której zadaniem będzie wypracowanie mierzalnej metodologii podziału wskaźników i środków na nowe projekty RPO 2021-2027.

Przedstawiciele OWES mieli też okazję zapoznać się z planami Wydziału Ekonomii Społecznej MCPS, które będą realizowane w 2021 roku m.in. takich imprez jak: „Wirtualny Jarmark Rozmaitości”, „Świąteczny Jarmark Bożonarodzeniowy Mazowieckiej Ekonomii Społecznej”, konkurs fotograficzny nt. ekonomii społecznej, konkurs “Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej” oraz prowadzonej aktualnie kampanii informacyjnej “Ekonomia społeczna nie wyklucza”. Dyskutowano również na temat możliwości tworzenia charytatywnych i socjalnych sklepów na Mazowszu.

Źródło grafiki: wpis umiesczony na profilu facebook Mazowieckiej Ekonomii Społecznej

Opublikowano wAktualności mazowieckiej ekonomii społecznej, Ekonomia Społeczna

Powiązane