Menu Zamknij

Aktualności

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”

Do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wpłynęła uproszczona oferta Ochotniczej Straży Pożarnej w Stanisławowie na realizację zadania publicznego pt. Postaw na bezpieczeństwo – wspieramy i edukujemy!, w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom…

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”

Do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wpłynęła uproszczona oferta Stowarzyszenia „Witamina Ducha” na realizację zadania publicznego pt. KLUB „JESTEM WOLNY”, w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na…