Menu Zamknij

Edukator profilaktyki uzależnień behawioralnych” – drugie szkolenie – 17.08.2022 r.-04.11.2022 r.

Edukator profilaktyki uzależnień behawioralnych” – drugie szkolenie 17.08.2022 r.-04.11.2022 r.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej i Fundacja Konstruktywnego Rozwoju zaprasza do udziału w bezpłatnym 2 szkoleniu pt. „Edukator Profilaktyki Uzależnień Behawioralnych”.

Szkolenie jest realizowane w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego.

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji osób pracujących na terenie województwa mazowieckiego z młodzieżą w obszarze profilaktyki uzależnień behawioralnych, ich rozwój zawodowy i potwierdzenie kwalifikacji uczestników szkolenia w tym zakresie.

Szkolenie składa się z 4 zjazdów i obejmuje 100 godz.,
Program szkolenia:
– 20 godz. trening psychologiczny;
– 10 godz. wykłady;
– 30 godz. warsztaty;
– 20 godz. warsztaty (staż w Ośrodku),
– 20 godz. superwizji własnej pracy profilaktycznej.

Zajęcia odbywają się w godz. 9.00/10.00 – 18.15/19.00 (10 godz. dydaktycznych każdego dnia szkoleniowego).

Jedna grupa uczestników liczyć będzie 20-30 osób, która w procesie realizacji szkolenia będzie dzielona na dwie podgrupy nie większe niż 15 osób każda. W jednej podgrupie może być tylko jedna osoba z tego samego miejsca pracy.

Terminy 2 szkolenia:
I sesja zajęć 17-18-19.08.22 r.

II sesja zajęć 8-9.09.22 r.

III sesja zajęć 13-14.10.22 r.

IV sesja zajęć 2-3-4.11.22 r.

Miejsce szkolenia:

Realizacja treningów, wykładów i warsztatów oraz noclegi i wyżywienie:
– Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne, ul. Odrębna 4, 00-001 Warszawa. Dojazd z Warszawy: Autobusem nr 142 i 702 przystanek Odrębna 01.
– Dom Terapii ul. Kąkolowa 6, 04-848 Warszawa. Dojazd SKM 1, Koleje Mazowieckie  stacja/przystanek Warszawa-Miedzeszyn.
Realizacja warsztatu (staż): Ośrodek Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy dla Młodzieży w Otwocku, ul. Kochanowskiego 27/29 (wejście od ul. Borowej 6/12). Dojazd z Warszawy: SKM S1, koleje mazowieckie, autobus nr 702 oraz – Mini Bus

Zgłoszenia udziału w szkoleniu Formularz zgłoszeniowy na stronie Fundacji: www.konstruktywny.eu

Link do formularza zgłoszeniowego: https://forms.gle/C75o7dzCx25y4GHdA

Szczegółowe informacje: Biuro realizacji szkoleń – tel. 695920709, 22 7797098
e-mail: fundacja@konstruktywny.eu

Opublikowano wSzkolenia

Powiązane