Menu Zamknij

Edukator Profilaktyki Uzależnień II stopnia” 10.08.2022 r.-28.10.2022 r. – pierwsze szkolenie

„Edukator Profilaktyki Uzależnień II stopnia” 10.08.2022 r.-28.10.2022 r. – pierwsze szkolenie

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza do udziału w bezpłatnym 1 szkoleniu pt. „Edukator Profilaktyki Uzależnień II st.”.

Szkolenie jest realizowane w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego.

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji osób pracujących na terenie województwa mazowieckiego z młodzieżą w obszarze profilaktyki uzależnień behawioralnych, ich rozwój zawodowy i potwierdzenie kwalifikacji uczestników szkolenia w tym zakresie.

Szkolenie składa się z 4 zjazdów i obejmuje 100 godz.,

Program szkolenia:
– 20 godz. trening psychologiczny;
– 10 godz. wykłady;
– 40 godz. warsztaty;
– 20 godz. warsztaty (staż w Ośrodku),
– 10 godz. superwizji własnej pracy profilaktycznej.

Zajęcia odbywają się w godz. 9.00/10.00 – 18.15/19.00 (10 godz. dydaktycznych każdego dnia szkoleniowego).

Jedna grupa uczestników liczyć będzie 20-30 osób, która w procesie realizacji szkolenia będzie dzielona na dwie podgrupy nie większe niż 15 osób każda. W jednej podgrupie może być tylko jedna osoba z tego samego miejsca pracy.

Terminy 1 szkolenia:
I sesja zajęć 10-11-12.08.22r.

II sesja zajęć 1-2.09.22r.

III sesja zajęć 29-30.09.22r.

IV sesja zajęć 26-27-28.10.22r.

Miejsce szkolenia:

Realizacja treningów, wykładów i warsztatów oraz noclegi i wyżywienie:
– Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne, ul. Odrębna 4, 00-001 Warszawa. Dojazd z Warszawy: Autobusem nr 142 i 702 przystanek Odrębna 01.
– Dom Terapii ul. Kąkolowa 6, 04-848 Warszawa. Dojazd SKM 1, Koleje Mazowieckie  stacja/przystanek Warszawa-Miedzeszyn.
Realizacja warsztatu (staż): Ośrodek Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy dla Młodzieży w Otwocku, ul. Kochanowskiego 27/29 (wejście od ul. Borowej 6/12). Dojazd z Warszawy: SKM S1, koleje mazowieckie, autobus nr 702 oraz – Mini Bus

Zgłoszenia udziału w szkoleniu Formularz zgłoszeniowy na stronie Fundacji: www.konstruktywny.eu

Link do formularza zgłoszeniowego: https://forms.gle/EULB6BsRRFGZVBBG9

Szczegółowe informacje: Biuro realizacji szkoleń – tel. 695920709, 22 7797098
e-mail: fundacja@konstruktywny.eu

Opublikowano wSzkolenia

Powiązane