Menu Zamknij

Szkolenia on-line pn. „Wykorzystanie dialogu motywującego w profilaktyce uzależnień”.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnych
4 szkoleniach realizowanych w formie zdalnej (on-line) pn. „W
ykorzystanie dialogu motywującego w profilaktyce uzależnień”.

Szkolenie jest finansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego
w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Województwa Mazowieckiego.

TEMATYKA SZKOLENIA: 4 odrębne szkolenia w formie on-line będą zawierać 4 bloki tematyczne:

  • Blok 1. Dialog motywujący – metoda skutecznego pomagania.
  • Blok 2. Rozwijanie umiejętności w dialogu motywującym. Nauka narzędzi: pytania otwarte, odzwierciedlenia, podsumowania, dowartościowania, odruch korygowania i wzbudzanie reaktancji.
  • Blok 3. Fazy zmiany oraz uzależnienie.
  • Blok 4. Zastosowanie i skuteczność dialogu motywującego.

TERMINY:

4 odrębne szkolenia w formie online dla czterech niezależnych grup szkoleniowych.
Każde szkolenie będzie prowadzone w dwóch sesjach dwudniowych w następujących terminach:

SZKOLENIE 1:

I sesja:  27-28.09.2021 r.

II sesja: 04-05.10.2021 r.

SZKOLENIE 2:

I sesja:  07-08.10.2021 r.

II sesja: 18-19.10.2021 r.

SZKOLENIE 3:

I sesja:  21-22.10.2021 r.

II sesja: 25-26.10.2021 r.

SZKOLENIE 4:

I sesja:  28-29.10.2021 r.

II sesja: 03-04.11.2021 r.

Każdy uczestnik szkolenia może zapisać się tylko na jeden termin szkolenia.

LICZBA GODZIN SZKOLENIA: 24 godz. dydaktyczne (2 godz. wykładu, 22 godz. warsztatów)
w ciągu dwóch sesji dwudniowych. Każde szkolenie będzie się odbywało w następujących godzinach: dzień I 8.30-13.30; dzień II 9.00-14.00; dzień III 9.00-14.00; dzień IV 9.00-14.10.

ADRESACI SZKOLENIA:  osoby zajmujące się zawodowo profilaktyką i terapią uzależnień pracujące na terenie województwa mazowieckiego

WYKŁADOWCY: certyfikowane specjalistki w zakresie dialogu motywującego – pani
 Marta Lizis-Młodożeniec i pani Olga Mrozowska z praktycznym wieloletnim doświadczeniem w pomaganiu.

ADRESACI SZKOLENIA: osoby pracujące wyłącznie na terenie województwa mazowieckiego
z dziećmi i młodzieżą.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Rekrutację na zlecenie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej prowadzi Fundacja ETOH.

Zapisy na szkolenie będą się odbywały przez interaktywny formularz zgłoszenia, na stronie: https://rejestracja.etoh.edu.pl

Dodatkowych informacji na temat szkolenia udziela:

ze strony Fundacji ETOH – p. Aneta Zdunek: telefonicznie pod numerem: 608 608 197lub przez e-mail: azdunek@etoh.edu.pl,

a ze strony Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej: p. Katarzyna Kowolik, p. Monika Ostrowska, p. Natalia Zdzisławska, tel. 22 376 85 82.

Opublikowano wSzkolenia

Powiązane