Menu Zamknij

Szkolenie on-line pn.: „Zarządzanie sobą w stresie i zapobieganie wypaleniu zawodowemu u osób zawodowo zajmujących się profilaktyką i terapią uzależnień”.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnych 5 szkoleniach realizowanych w formie zdalnej (on-line) pn.:„Zarządzanie sobą w stresie i zapobieganie wypaleniu zawodowemu u osób zawodowo zajmujących się profilaktyką
i terapią uzależnień”.
Szkolenia są finansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Województwa Mazowieckiego.

TEMATYKA KAŻDEGO SZKOLENIA:
Blok 1. Stres – objawy, fizjologia stresu, fazy, skutki przewlekłego stresu (ryzyko choroby). Autodiagnoza stresu. Rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem – nauka konkretnych technik (mindfulness, trening autogenny Schultza, trening Jacobsona: progresywna relaksacja mięśni, techniki samoregulacji).
Blok 2.  Emocje – ich rola w funkcjonowaniu człowieka. Radzenie sobie z trudnymi emocjami – złością, lękiem, smutkiem. Poczucie kontroli. Konstruktywne sposoby regulowania emocji. Zasoby odporności na stres – behawioralne, fizyczne, społeczne
i psychologiczne.
Blok 3. Stres w pracy i zespół wypalenia zawodowego u osób zajmujących się zawodowo profilaktyką i/lub terapią uzależnień. Jak zmierzyć się z presją ciągłego samodoskonalenia i szanować własne ograniczenia.
Blok 4. Wypalenie zawodowe: pojęcie, czynniki indywidualne, interpersonalne, organizacyjne, symptomy. Omówienie trzech elementów zespołu wypalenia zawodowego, tj.: wyczerpanie emocjonalne, depersonalizacja oraz obniżenie poczucia dokonań osobistych.
TERMINY:
5 odrębnych szkoleń w formie on-line dla pięciu niezależnych grup szkoleniowych (max. po 30 osób na każde szkolenie). Każde szkolenie będzie prowadzone w ciągu dwóch sesji – każda po dwa dni, w następujących terminach:
SZKOLENIE 1:
Sesja 1: 9 – 10.09.21 r.
Sesja 2: 21 – 22.10.21 r.
SZKOLENIE 2:
Sesja 1: 20 – 21.09.21 r.
Sesja 2: 28 – 29.10.21 r.
SZKOLENIE 3:
Sesja 1: 22 – 23.09.21 r.
Sesja 2: 02 – 03.11.21 r.

SZKOLENIE 4:
Sesja 1: 12 – 13.10.21 r.
Sesja 2: 04 – 05.11.21 r.  
SZKOLENIE 5:
Sesja 1: 14 – 15.10.21 r.
Sesja 2: 15 – 16.11.21 r.
Każdy uczestnik szkolenia może zapisać się tylko na jeden termin szkolenia.

LICZBA GODZIN KAŻDEGO SZKOLENIA: 24 godziny dydaktyczne (2 godz. wykładu, 22 godz. warsztatów).

ADRESACI KAŻDEGO SZKOLENIA:
Osoby zawodowo zajmujące się profilaktyką uzależnień, pracujące z osobami uzależnionymi/ współuzależnionymi.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
Rekrutację na zlecenie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej prowadzi Małopolskie Centrum Profilaktyki Sebastian Cienkosz z Krakowa.

Zapisy na szkolenia będą się odbywały przez formularz zgłoszenia, na stronie: Małopolskie Centrum Profilaktyki | Facebook. Dodatkowych informacji na temat szkolenia udziela: ze strony Małopolskiego Centrum Profilaktyki z Krakowa  – p. Małgorzata Nawrocka – Schnell: telefonicznie pod numerem: 533-857-222, a ze strony Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej:p. Katarzyna Kowolik, p. Monika Ostrowska, tel. 22 376 85 82.

Opublikowano wSzkolenia

Powiązane