Menu Zamknij

Szkolenie on-line “Zewnętrzne źródła finansowania podmiotów ekonomii społecznej” – 28 lipca 2021r.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie serdecznie zaprasza do udziału
w szkoleniu on-line:

Zewnętrzne źródła finansowania podmiotów ekonomii społecznej”, które odbędzie się w dniu 28 lipca 2021 r. w godzinach 9.00 – 14.00

Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej podmiotów ekonomii społecznej (PES)

Liczba miejsc jest ograniczona (20 uczestników) – decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są do wyczerpania miejsc, nie później jednak niż do dnia 13 lipca 2021 r. na podstawie formularza zgłoszeniowego przesłanego emailem (zeskanowane) na adres email:   elwira.owczarek@mcps.com.pl

NABÓR WCIĄŻ TRWA. Nadal są miejsca!!!

Lista osób zakwalifikowanych zostanie umieszczona na stronie www.mcps.com.pl w dniu 14 lipca 2021 r.

Kontakt

Wydział Ekonomii Społecznej, Elwira Ociepka-Owczarek,

tel.: (22) 376-85-63, e-mail: elwira.owczarek@mcps.com.pl

Prowadzący szkolenie:

Michał Braun –  praktyk i ekspert w dziedzinie partycypacji publicznej i ekonomii społecznej Był m.in. członkiem zarządu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych i prezesem Regionalnego Centrum Wolontariatu w Kielcach.  Prowadził szkolenia dotyczące ekonomii społecznej w wielu ogólnopolskich projektach, m.in. w Kieleckim Inkubatorze Ekonomii Społecznej, ponad 15 szkoleń w ramach  Świętokrzyskiego Centrum Rozwoju Sektora Pozarządowego (Stowarzyszenie Integracja i Rozwój, projekt POKL).

Prowadził także wykłady z zagadnienia: „Źródła finansowania działań ekonomii społecznej” w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Kielcach. Od 10 lat pracuje w Regionalnym Centrum Wolontariatu (gdzie przez 5 lat pełnił rolę prezesa), które jest podmiotem ekonomii społecznej. Od 2018 roku pełni funkcję prezesa spółki non-profit Axis Point – również podmiotu ekonomii społecznej. Dla Regionalnego Centrum Wolontariatu przeprowadził ponad 20 szkoleń w zakresie współpracy podmiotów ekonomii społecznej z samorządami. Regularnie pracuje z w/w podmiotami w wielu europejskich krajach m.in. w Wielkiej Brytanii i Bułgarii. Zasiada m.in. w Miejskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego i Komitecie Monitorującym RPO Świętokrzyskie. Pracuje jako ekspert oceniający wnioski Erasmus+ dla Komisji Europejskiej.Opublikowano wSzkolenia

Powiązane