Menu Zamknij

SZKOLENIE DLA CZŁONKÓW ZESPOŁÓW INTERDYSCYPLINARNYCH I GRUP ROBOCZYCH Z TERENU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

IMG 8009

12 września 2018 r. Pan Artur Pozorek, p.o. dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, rozpoczął cykl 6 szkoleń nt. praktycznych elementów pracy zespołów interdyscyplinarnych z terenu województwa mazowieckiego. Szkolenia będą się odbywać w siedzibie MCPS w Warszawie w okresie od połowy września do połowy listopada.

Zwracając się do Uczestników Pan Artur Pozorek zwrócił szczególną uwagę na trud i problemy z jakimi w codziennej pracy spotykają się Członkowie Zespołów Interdyscyplinarnych.

Podczas szkolenia omawiane będą m.in.: procedura Niebieskiej Karty (najnowsze zmiany), różnice w pracy zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych, sytuacje niestandardowe w procedurze Niebieskiej Karty, procedura odebrania dziecka z rodziny w związku z przemocą w rodzinie (przebieg procedury zgodnie z literą prawa, odpowiedź na powstałe wątpliwości), a także aspekty dotyczące ochrony danych osobowych w procedurze Niebieskiej Karty.

Szkolenie jest finansowane ze środków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, przeznaczonych na realizację Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2016-2020.

IMG 8009

Pan Artur Pozorek, p.o. dyrektora MCPS, podczas otwarcia pierwszego z cyklu szkoleń na temat praktycznych elementów pracy zespołów interdysycyplinarnych.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Opublikowano wAktualności

Powiązane