Menu Zamknij

Szkolenie on-line „Praca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi” 17 grudnia 2020 r.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza do udziału w szkoleniu on-line – „Praca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi”, które odbędzie się 
17 grudnia 2020 r. (7 h dydaktycznych).

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników szkolenia z kwestiami dotyczącymi pracy socjalnej z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Wsparcie osoby z zaburzeniami psychicznymi jest ważne z punktu widzenia normalnego funkcjonowania osoby chorej w społeczeństwie. Podczas szkolenia omówione zostaną tematy związane z zagadnieniami dotyczącymi skali potrzeb, rodzajami wsparcia a także budowaniem planu pracy z osobą chorą oraz jej rodziną.

Szkolenie poprowadzi: dr Teresa Wagner-Tomaszewska, Rafał Gorczowski Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych

Informacje organizacyjne:

  • uczestnikami szkolenia mogą być osoby zatrudnione w instytucjach pomocy
    i integracji społecznej z województwa mazowieckiego ze szczególnym uwzględnieniem pracowników socjalnych,
  • organizator zapewnia profesjonalną kadrę prowadzącą szkolenie i materiały dydaktyczne,
  • uczestnicy szkolenia nie ponoszą żadnych kosztów,
  • liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia na szkolenie są przyjmowane do wyczerpania miejsc – na podstawie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego przesłanego e-mailem (skan) na adres e- mail: szkolenia@mcps.com.pl

Ostateczny termin zgłoszeń upływa 14 grudnia 2020 r.

Uwaga: przesłanie formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie.
Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają informację mailową wraz z linkiem do zalogowania na szkolenie.

Kontakt:
Biuro Szkoleń Kadr Pomocy Społecznej

tel.: 22 376 85 57

e-mail: szkolenia@mcps.com.pl

Szkolenie jest realizowane w ramach Mazowieckiej Akademii Sztuki Pomagania.

Formularz zgłoszeniowy – szkolenie „Praca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi”

Opublikowano wSzkolenia kadr pomocy społecznej

Powiązane