Menu Zamknij

ODWOŁANE – Szkolenie on-line pt. „Pozyskiwanie środków na utworzenie i funkcjonowanie podmiotów ekonomii społecznej” – 4 października 2022 r.

Z uwagi na małe zainteresowanie tematyką szkolenie zostało odwołane.


Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu on-line pt. „Pozyskiwanie środków na utworzenie i funkcjonowanie podmiotów ekonomii społecznej”.

Termin: 4 października 2022 r.

Wykonawcą szkolenia jest: Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych Rafał Gorczowski

 Szkolenie poprowadzi: Pan Michał Braun

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z tematyką związaną z prowadzeniem podmiotów ekonomii społecznej. Uczestnicy szkolenia posiądą wiedzę  z zakresu pozyskiwania środków na działalność PES.

 Informacje organizacyjne:

  • uczestnikami szkolenia mogą być osoby zatrudnione w instytucjach pomocy i integracji społecznej z terenu województwa mazowieckiego ze szczególnym uwzględnieniem pracowników socjalnych, pracownicy samorządu terytorialnego, bezpośrednio obsługujący gminne i powiatowe JOPS, w zakresie realizacji ich zadań, pracownicy publicznych służb zatrudnienia, wykonujący zadania z zakresu współpracy z jednostkami organizacyjnymi pomocy i integracji społecznej oraz budowania zespołów interdyscyplinarnych, pracownicy i wolontariusze PES, OWES i otoczenia ekonomii społecznej.
  • organizator zapewnia profesjonalną kadrę prowadzącą szkolenie oraz materiały dydaktyczne,
  • uczestnicy nie ponoszą kosztów uczestnictwa,
  • liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność poprawnie wypełnionych i przesłanych zgłoszeń.


Zgłoszenia na szkolenie są przyjmowane do wyczerpania miejsc – na podstawie wypełnionego (wszystkie pola wymagane) i podpisanego formularza zgłoszeniowego przesłanego w pliku PDF, e-mailem wyłącznie na adres szkolenia@mcps.com.pl

Ostateczny termin zgłoszeń upływa: 27 września 2022 r.

Przesłanie formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie.
Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają informację mailową.

Kontakt:
Biuro Szkoleń Kadr Pomocy Społecznej
tel.: 22 376 85 57
e-mail: szkolenia@mcps.com.pl

Szkolenie jest realizowane w ramach Mazowieckiej Akademii Sztuki Pomagania.Opublikowano wSzkolenia kadr pomocy społecznej

Powiązane