Menu Zamknij

Szkolenie on-line pt. „Przemoc wobec dzieci i młodzieży” – 27 września 2022 r.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu on-line pt. „Przemoc wobec dzieci i młodzieży”.

Termin: 27 września 2022 r.

Godziny szkolenia: 8:45-15:15

Wykonawcą szkolenia jest: ADEPT sp. z o.o. Spółka komandytowa

 Szkolenie poprowadzi: Pani Teresa Wagner-Tomaszewska

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z tematem przemocy wobec dzieci
i młodzieży. Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedze jak rozpoznać, że nieletniemu dzieje się krzywda i jakie zachowania towarzyszą temu zjawisku. Podczas szkolenia omówione zostaną wskazówki jak rozmawiać z pokrzywdzonym i sprawcą przemocy oraz podane zostaną sposoby jak zaradzić zjawisku przemocy wobec nieletniego.

 Informacje organizacyjne:

  • uczestnikami szkolenia mogą być osoby zatrudnione w instytucjach pomocy i integracji społecznej z terenu województwa mazowieckiego ze szczególnym uwzględnieniem pracowników socjalnych, pracownicy samorządu terytorialnego, bezpośrednio obsługujący gminne i powiatowe JOPS, w zakresie realizacji ich zadań, pracownicy publicznych służb zatrudnienia, wykonujący zadania z zakresu współpracy z jednostkami organizacyjnymi pomocy i integracji społecznej oraz budowania zespołów interdyscyplinarnych, pracownicy i wolontariusze PES, OWES i otoczenia ekonomii społecznej.
  • organizator zapewnia profesjonalną kadrę prowadzącą szkolenie oraz materiały dydaktyczne,
  • uczestnicy nie ponoszą kosztów uczestnictwa,
  • liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność poprawnie wypełnionych i przesłanych zgłoszeń.


Zgłoszenia na szkolenie są przyjmowane do wyczerpania miejsc – na podstawie wypełnionego (wszystkie pola wymagane) i podpisanego formularza zgłoszeniowego przesłanego w pliku PDF, e-mailem wyłącznie na adres szkolenia@mcps.com.pl

Ostateczny termin zgłoszeń upływa: 20 września 2022 r.

Przesłanie formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie.
Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają informację mailową.

Kontakt:
Biuro Szkoleń Kadr Pomocy Społecznej
tel.: 22 376 85 57
e-mail: szkolenia@mcps.com.pl

Szkolenie jest realizowane w ramach Mazowieckiej Akademii Sztuki Pomagania.Opublikowano wArchiwum Szkoleń

Powiązane