Menu Zamknij

ODWOŁANE – Szkolenie on-line pt. „Rozwój kompetencji cyfrowych – rozwiązania technologiczne w pracy pomocowej”  28 września 2023 r. 

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym jednodniowym szkoleniu on-line pt. Rozwój kompetencji cyfrowych – rozwiązania technologiczne w pracy pomocowej”

Termin: 28 września 2023 r.

Szkolenie poprowadzi: Pan Michał Madej

Celem szkolenia jest rozwój kompetencji cyfrowych oraz poznanie rozwiązań technologicznych w pracy pomocowej.

Informacje organizacyjne:

 • szkolenie adresowane jest do pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, jednostek organizacyjnych samorządu gminnego i powiatowego, wykonujących zadania dot. wspierania rodziny i pieczy zastępczej, pracowników samorządu terytorialnego bezpośrednio obsługujących gminne i powiatowe JOPS,
  w zakresie realizacji ich zadań, podmiotów zatrudnienia socjalnego, organizacji pozarządowych, działających w sferze pomocy i integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej, podmiotów działalności pożytku publicznego, warsztatów terapii zajęciowej, innych podmiotów, prowadzących działalność
  w sferze pomocy i integracji społecznej, pracowników publicznych służb zatrudnienia, wykonujących zadania z zakresu współpracy z jednostkami organizacyjnymi pomocy
  i integracji społecznej oraz budowania zespołów interdyscyplinarnych, pracowników
  i wolontariuszy PES, OWES i otoczenia ekonomii społecznej, pracowników centrów usług społecznych, organizatorów usług społecznych, koordynatorów indywidualnych planów usług społecznych, którzy pracują w województwie mazowieckim
 • udział w szkoleniu jest bezpłatny
 • liczba miejsc jest ograniczona
 • organizator zapewnia profesjonalną kadrę prowadzącą szkolenie oraz materiały dydaktyczne
 • zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są na podstawie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego przesłanego w formacie PDF na adres
  e-mail: szkolenia@mcps.com.pl
 • termin przyjmowania zgłoszeń: 21 września 2023 r., do godz. 16:00

Przesłanie formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie.
Informację zwrotną o zakwalifikowaniu uczestnika na szkolenie otrzymają Państwo
e-mailem – na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.

Kontakt:
Biuro Szkoleń Kadr Pomocy Społecznej
tel.: 22 376 85 57, 22 376 85 36
e-mail: szkolenia@mcps.com.pl

Wykonawcą szkolenia jest: Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych, CSK Expert Rafał Gorczowski

Załączniki:

Opublikowano wSzkolenia, Szkolenia kadr pomocy społecznej

Powiązane