Menu Zamknij

Szkolenie on-line pt. „Wsparcie osób z niepełnosprawnością i osób niesamodzielnych oraz ich rodzin/opiekunów” – 2 września 2022 r.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu on-line pt. „Wsparcie osób z niepełnosprawnością i osób niesamodzielnych oraz ich rodzin/opiekunów”.

Termin: 2 września 2022 r.

Wykonawcą szkolenia jest: Centrum Kształcenia i Doradztwa „IKKU” Sp. z o.o. 

 Szkolenie poprowadzi: Pani Teresa Wagner-Tomaszewska

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy i umiejętności a także podniesienie kompetencji osób pracujących z osobą z niepełnosprawnością lub niesamodzielną, metodach wspierania tych osób oraz ich faktycznych opiekunów. Działania te mają uzasadnienie w postaci korzyści psychologicznych, społecznych, jak i ekonomicznych.

 Informacje organizacyjne:

  • uczestnikami szkolenia mogą być osoby zatrudnione w instytucjach pomocy i integracji społecznej z terenu województwa mazowieckiego ze szczególnym uwzględnieniem pracowników socjalnych, pracownicy samorządu terytorialnego, bezpośrednio obsługujący gminne i powiatowe JOPS, w zakresie realizacji ich zadań, pracownicy publicznych służb zatrudnienia, wykonujący zadania z zakresu współpracy z jednostkami organizacyjnymi pomocy i integracji społecznej oraz budowania zespołów interdyscyplinarnych, pracownicy i wolontariusze PES, OWES i otoczenia ekonomii społecznej.
  • organizator zapewnia profesjonalną kadrę prowadzącą szkolenie, materiały dydaktyczne,
  • uczestnicy nie ponoszą kosztów uczestnictwa,
  • liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność poprawnie wypełnionych i przesłanych zgłoszeń,


Zgłoszenia na szkolenie są przyjmowane do wyczerpania miejsc – na podstawie wypełnionego (wszystkie pola wymagane) i podpisanego formularza zgłoszeniowego przesłanego w pliku PDF, e-mailem wyłącznie na adres szkolenia@mcps.com.pl

Ostateczny termin zgłoszeń upływa: 26 sierpnia 2022 r.

Przesłanie formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie.
Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają informację mailową.

Kontakt:
Biuro Szkoleń Kadr Pomocy Społecznej
tel.: 22 376 85 57
e-mail: szkolenia@mcps.com.pl

Szkolenie jest realizowane w ramach Mazowieckiej Akademii Sztuki Pomagania.


Materiały do pobrania:


Opublikowano wSzkolenia kadr pomocy społecznej

Powiązane