Menu Zamknij

Szkolenie on-line pt. „Wywiad i postępowanie alimentacyjne” – 26 września 2022 r.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu on-line pt. „Wywiad i postępowanie alimentacyjne”.

Termin: 26 września 2022 r.

Godziny szkolenia: 8:45-15:15

Wykonawcą szkolenia jest: Centrum Kształcenia i Doradztwa „IKKU” Sp. z o.o.

 Szkolenie poprowadzi: Pani Beata Rataj

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z problemem obowiązku alimentacyjnego przy przyznawaniu świadczeń opiekuńczych. Uczestnicy szkolenia nabędą  wiedzę Pozyskają wiedzę jak dochodzić powództwem alimentacyjnym wykonania obowiązku alimentacyjnego oraz pozyskają informację, jak wpływa kolejność obowiązku alimentacyjnego na ustalanie opłaty za dom pomocy społecznej.

 Informacje organizacyjne:

  • uczestnikami szkolenia mogą być osoby zatrudnione w instytucjach pomocy i integracji społecznej z terenu województwa mazowieckiego ze szczególnym uwzględnieniem pracowników socjalnych, pracownicy samorządu terytorialnego, bezpośrednio obsługujący gminne i powiatowe JOPS, w zakresie realizacji ich zadań, pracownicy publicznych służb zatrudnienia, wykonujący zadania z zakresu współpracy z jednostkami organizacyjnymi pomocy i integracji społecznej oraz budowania zespołów interdyscyplinarnych, pracownicy i wolontariusze PES, OWES i otoczenia ekonomii społecznej.
  • organizator zapewnia profesjonalną kadrę prowadzącą szkolenie oraz materiały dydaktyczne,
  • uczestnicy nie ponoszą kosztów uczestnictwa,
  • liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność poprawnie wypełnionych i przesłanych zgłoszeń.


Zgłoszenia na szkolenie są przyjmowane do wyczerpania miejsc – na podstawie wypełnionego (wszystkie pola wymagane) i podpisanego formularza zgłoszeniowego przesłanego w pliku PDF, e-mailem wyłącznie na adres szkolenia@mcps.com.pl

Ostateczny termin zgłoszeń upływa: 19 września 2022 r.

Przesłanie formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie.
Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają informację mailową.

Kontakt:
Biuro Szkoleń Kadr Pomocy Społecznej
tel.: 22 376 85 57
e-mail: szkolenia@mcps.com.pl

Szkolenie jest realizowane w ramach Mazowieckiej Akademii Sztuki Pomagania.


Materiały do pobrania:


Opublikowano wArchiwum Szkoleń

Powiązane