Menu Zamknij

Szkolenie on-line pt. „Założenia i funkcjonowanie podmiotów ekonomii społecznej (CIS, ZAZ, spółdzielnia socjalna)” – 20 września 2022 r.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu on-line pt. „Założenia i funkcjonowanie podmiotów ekonomii społecznej (CIS, ZAZ, spółdzielnia socjalna)”.

Termin: 20 września 2022 r. (godz. 8:45-15:15) 

Wykonawcą szkolenia jest: Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych Rafał Gorczowski 

 Szkolenie poprowadzi: Pan Michał Braun

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z niezbędną wiedzą z zakresu przy­go­to­wy­wa­nia, za­kła­da­nia, funkcjonowania oraz za­rzą­dza­nia podmio­ta­mi ekonomii spo­łecz­nej. Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą niezbędne informacje jak tworzyć PES.

 Informacje organizacyjne:

  • uczestnikami szkolenia mogą być osoby zatrudnione w instytucjach pomocy i integracji społecznej z terenu województwa mazowieckiego ze szczególnym uwzględnieniem pracowników socjalnych, pracownicy samorządu terytorialnego, bezpośrednio obsługujący gminne i powiatowe JOPS, w zakresie realizacji ich zadań, pracownicy publicznych służb zatrudnienia, wykonujący zadania z zakresu współpracy z jednostkami organizacyjnymi pomocy i integracji społecznej oraz budowania zespołów interdyscyplinarnych, pracownicy i wolontariusze PES, OWES i otoczenia ekonomii społecznej.
  • organizator zapewnia profesjonalną kadrę prowadzącą szkolenie oraz materiały dydaktyczne,
  • uczestnicy nie ponoszą kosztów uczestnictwa,
  • liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność poprawnie wypełnionych i przesłanych zgłoszeń.


Zgłoszenia na szkolenie są przyjmowane do wyczerpania miejsc – na podstawie wypełnionego (wszystkie pola wymagane) i podpisanego formularza zgłoszeniowego przesłanego w pliku PDF, e-mailem wyłącznie na adres szkolenia@mcps.com.pl

Ostateczny termin zgłoszeń upływa: 13 września 2022 r.

Przesłanie formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie.
Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają informację mailową.

Kontakt:
Biuro Szkoleń Kadr Pomocy Społecznej
tel.: 22 376 85 57
e-mail: szkolenia@mcps.com.pl

Szkolenie jest realizowane w ramach Mazowieckiej Akademii Sztuki Pomagania.


Materiały do pobrania:


Opublikowano wArchiwum Szkoleń

Powiązane