Menu Zamknij

Szkolenie pn. „Komunikacja w rodzinie – metody pracy z rodziną/parą, w której istnieje problem uzależnień”  24-26.10.2022 r. 

Szkolenie pn. „Komunikacja w rodzinie metody pracy z rodziną/parą, w której istnieje problem uzależnień” realizowane w terminie: 24-26.10.2022 r.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnym
szkoleniu pn. „Komunikacja w rodzinie metody pracy z rodziną/parą, w której istnieje problem uzależnień.

Tematyka szkolenia:

1. Rodzina z problemem alkoholowym i współuzależnienie, syndrom DDA – pomoc psychologiczna (terapia indywidualna i grupowa) i prawna. Omówienie skutecznych metod pracy z osobami uzależnionymi lub pijącymi szkodliwie oraz z dorosłymi członkami rodzin osób pijących szkodliwie lub uzależnionych.
2. Rodzina pochodzenia a relacje w dorosłym związku. Rola więzi rodzic – dziecko. Rodzaje więzi.
3.Konstruktywne sposoby rozwiązywania problemów/konfliktów w rodzinie i  radzenia sobie z trudnościami życiowymi (triada: sprawca, ofiara, wybawca; diagram granic w relacji, toksyczne relacje – przykłady). Przedstawienie narzędzi pracy z rodziną/parą. Trening umiejętności wychowawczych.
4.Praca nad własnymi wzorcami w relacjach (skrypty rodzinne, przekonania).
5.Interwencja kryzysowa – założenia i metody udzielania pomocy.

Termin szkolenia –  szkolenie trwa trzy dni: 24-26.10.2022 r. – 18 godzin dydaktycznych
(3 godz. wykładu, 15 godz. warsztatów).

Wykonawcą jest: Artur Cienkosz Centrum Profilaktyki i Reedukacji „Atelier” z Krakowa.

Miejsc realizacji: Hotel Prymus, ul .Czarnieckiego 69, Radom.

Adresaci: 
Głównie osoby pracujące z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi oraz osoby pracujące w obszarze profilaktyki uzależnień w województwie mazowieckim.

Trenerzy: pani Dorota Dominik- – psychotarapeutka, zawodowy mediator w sprawach rodzinnych, cywilnych i karnych, dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej  i
pani Adriana Wenc – pedagog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, mediator.

Informacje organizacyjne

Rekrutację na zlecenie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej prowadzi Artur Cienkosz Centrum Profilaktyki i Reedukacji „Atelier” z Krakowa

Zapisy na szkolenie będą się odbywały przez interaktywny formularz zgłoszenia na stronie:

https://formularz1.webankieta.pl/

Przesłanie formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie.

W razie pytań dotyczących szkolenia– kontakt do przedstawicieli wykonawcy pod tel.: 732 943 333 lub 536 098 888. 

Uczestnicy szkolenia mają zapewnione (bezpłatnie): udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, pełne wyżywienie, dwa noclegi oraz zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu.

Szkolenie jest finansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego
w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego na lata 2022-2025.

Opublikowano wArchiwum Szkoleń

Powiązane