Menu Zamknij

Szkolenie pn. „Wykorzystanie dialogu motywującego w profilaktyce uzależnień” 08-10.11.2022 r.

Szkolenie pn. „Wykorzystanie dialogu motywującego w profilaktyce uzależnień”

realizowane w terminie: 08-10.11.2022 r

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnym
szkoleniu pn. „Wykorzystanie dialogu motywującego w profilaktyce uzależnień”

Tematyka szkolenia:

Blok 1. Dialog motywujący – metoda skutecznego pomagania. Motywacja.

Blok 2. Rozwijanie umiejętności w dialogu motywującym. Nauka narzędzi: pytania otwarte, odzwierciedlenia, podsumowania, dowartościowania, odruch korygowania i wzbudzanie reaktancji.

Blok 3. Fazy zmiany oraz uzależnienie.

Blok 4. Zastosowanie i skuteczność dialogu motywującego.

Termin szkolenia –  szkolenie trwa trzy dni: 08-10.11.2022 r. – 18 godzin dydaktycznych
(3 godz. wykładu, 15 godz. warsztatów).

Wykonawcą  jest: ETOH Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych w Warszawie.

Adresaci: 
Osoby zajmujące się zawodowo profilaktyką i terapią uzależnień pracujące na terenie województwa mazowieckiego.

Wykładowcy:

Certyfikowani terapeuci motywujący – Marta Lizis-Młodożeniec i  Zygmunt Medowski.

Informacje organizacyjne

Rekrutację na zlecenie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej prowadzi Fundacja ETOH.

Zapisy na szkolenie będą się odbywały przez interaktywny formularz zgłoszenia na stronie:

https://www.etoh.edu.pl/Wykorzystanie-dialogu-motywujacego-w-profilaktyce-uzaleznien.html

Przesłanie formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie.

Dodatkowych informacji na temat szkolenia udziela:

ze strony Fundacji ETOH – Wioleta Wojnowska: telefonicznie pod numerem: 22 877 78 81  
lub przez e-mail: wwojnowska@etoh.edu.pl.

Uczestnicy szkolenia mają zapewnione (bezpłatnie): udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, pełne wyżywienie, dwa noclegi oraz zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu.

Szkolenie jest finansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego
w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego na lata 2022-2025.

Opublikowano wArchiwum Szkoleń

Powiązane