Menu Zamknij

Szkolenie – „Przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym”

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej oraz Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom zaprasza do udziału w szkoleniu pt. „Przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym” , które odbędzie się stacjonarnie hotel Novotel, ul. Marszałkowska 94/98, Warszawa oraz w trybie on-line poprzez platformę szkoleniową

Termin: 26 maja 2022 r.

Wykonawcą szkolenia jest:  PRO COMPLEX GRUPA DOMINIK SKIBA

Szkolenie poprowadzą: wykładowcy Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

Tematyka szkolenia:

1) Uzależnienie behawioralne – rodzaje, czynniki ryzyka, objawy

2) Profilaktyka  uzależnień, jakie działania podejmować i do jakich grup je adresować?

3) Nowe zadania samorządów wynikające z art. 41 ust. 1 pkt 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – „prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych”

4) Prezentacja programów „Loguj się z głową” oraz „Wspólne kroki” przygotowanych na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

Informacje organizacyjne:

  • uczestnikami szkolenia mogą być przedstawiciele samorządów gminnych odpowiedzialnych za realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii z terenu województwa mazowieckiego.
  • organizator zapewnia profesjonalną kadrę prowadzącą seminarium, materiały dydaktyczne,
  • uczestnicy nie ponoszą kosztów uczestnictwa,
  • liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność poprawnie wypełnionych i przesłanych zgłoszeń,


Zgłoszenia na szkolenie są przyjmowane do wyczerpania miejsc – na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego  na adres http://www.szkoleniemcps.pl/

Szkolenie jest realizowane w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego

Opublikowano wArchiwum Szkoleń

Powiązane