Menu Zamknij

Szkolenie stacjonarne dwudniowe „Bezpieczeństwo pracownika socjalnego – jak radzić sobie w sytuacji zagrożenia. Kurs samoobrony.” 2-3 grudnia 2021 r.

Info-grafika dotycząca szkolenia dwudniowego które odbędzie się 2-3.12.2021 r.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza do udziału w szkolenia stacjonarnym pt. „Bezpieczeństwo pracownika socjalnego – jak radzić sobie w sytuacji zagrożenia. Kurs samoobrony”. 

Terminy 2-3 grudnia 2021 r. 

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy i umiejętności na temat bezpieczeństwa pracy socjalnej. Wypracowanie odpowiednich rozwiązań w pracy socjalnej w sytuacji zagrożenia. Nabycie umiejętności stosowania podstawowych technik samoobrony oraz zachowania się w sytuacjach zagrożenia. Dodatkowo szkolenie ma na celu zwiększenie zasobów osobistych i społecznych uczestników.

Miejsce: Hotel Felix ul. Omulewska 24, Warszawa


Wykonawcą szkolenia jest: Centrum Kształcenia i Doradztwa „IKKU” Sp. z o.o.

Informacje organizacyjne:

  • uczestnikami seminarium mogą być osoby zatrudnione w instytucjach pomocy i integracji społecznej z terenu województwa mazowieckiego ze szczególnym uwzględnieniem pracowników socjalnych, pracownicy samorządu terytorialnego, bezpośrednio obsługujący gminne i powiatowe JOPS, w zakresie realizacji ich zadań, pracownicy publicznych służb zatrudnienia, wykonujący zadania z zakresu współpracy z jednostkami organizacyjnymi pomocy i integracji społecznej oraz budowania zespołów interdyscyplinarnych, pracownicy i wolontariusze PES, OWES i otoczenia ekonomii społecznej.
  • organizator zapewnia profesjonalną kadrę prowadzącą seminarium, materiały dydaktyczne,
  • uczestnicy nie ponoszą kosztów uczestnictwa,
  • liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność poprawnie wypełnionych i przesłanych zgłoszeń,


Zgłoszenia na szkolenie są przyjmowane do wyczerpania miejsc – na podstawie wypełnionego (wszystkie pola wymagane) i podpisanego formularza zgłoszeniowego przesłanego w pliku PDF, e-mailem wyłącznie na adres szkolenia@mcps.com.pl

Ostateczny termin zgłoszeń upływa 24 listopada 2021 r.

Przesłanie formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie.
Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają informację mailową.

Kontakt:
Biuro Szkoleń Kadr Pomocy Społecznej
tel.: 22 376 85 57
e-mail: szkolenia@mcps.com.pl

Szkolenie jest realizowane w ramach Mazowieckiej Akademii Sztuki Pomagania.


Materiały ze szkolenia:


Opublikowano wSzkolenia kadr pomocy społecznej

Powiązane