Menu Zamknij

Szkolenie stacjonarne dwudniowe „Sposoby radzenia sobie z agresją i trudnymi zachowaniami. Stres w pracy zawodowej” 29-30 listopada 2021 r.

Info-grafika dotycząca szkolenia dwudniowego "Sposoby radzenia sobie z agresja i trudnymi zachowaniami"

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza do udziału w szkolenia stacjonarnym pt. „Sposoby radzenia sobie z agresją i trudnymi zachowaniami. Stres w pracy zawodowej”. 

Terminy 29-30 listopada 2021 r. 

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy, pozwalającej na opanowanie agresywnego zachowania u podopiecznego. Poznanie źródeł agresji oraz sposobów przeprowadzania wywiadu z agresywnym podopiecznym. Kształtowanie sposobów postępowania z osobami przejawiającymi agresję poprzez stosowanie określonych zasad. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z zachowaniami trudnymi. Szkolenie ma na celu również nabycie umiejętności dokonania indywidualnej oceny sytuacji, które powodują zwiększone napięcie, dezorganizując działanie własne i innych osób. Określenie stylu kontroli własnych reakcji w sytuacjach nagłego stresu.

Miejsce: Hotel Felix ul. Omulewska 24, Warszawa


Wykonawcą szkolenia jest: Centrum Kształcenia i Doradztwa „IKKU” Sp. z o.o.

Informacje organizacyjne:

  • uczestnikami seminarium mogą być osoby zatrudnione w instytucjach pomocy i integracji społecznej z terenu województwa mazowieckiego ze szczególnym uwzględnieniem pracowników socjalnych, pracownicy samorządu terytorialnego, bezpośrednio obsługujący gminne i powiatowe JOPS, w zakresie realizacji ich zadań, pracownicy publicznych służb zatrudnienia, wykonujący zadania z zakresu współpracy z jednostkami organizacyjnymi pomocy i integracji społecznej oraz budowania zespołów interdyscyplinarnych, pracownicy i wolontariusze PES, OWES i otoczenia ekonomii społecznej.
  • organizator zapewnia profesjonalną kadrę prowadzącą seminarium, materiały dydaktyczne,
  • uczestnicy nie ponoszą kosztów uczestnictwa,
  • liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność poprawnie wypełnionych i przesłanych zgłoszeń,


Zgłoszenia na szkolenie są przyjmowane do wyczerpania miejsc – na podstawie wypełnionego (wszystkie pola wymagane) i podpisanego formularza zgłoszeniowego przesłanego w pliku PDF, e-mailem wyłącznie na adres szkolenia@mcps.com.pl

Ostateczny termin zgłoszeń upływa 23 listopada 2021 r.

Przesłanie formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie.
Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają informację mailową.

Kontakt:
Biuro Szkoleń Kadr Pomocy Społecznej
tel.: 22 376 85 57
e-mail: szkolenia@mcps.com.pl

Szkolenie jest realizowane w ramach Mazowieckiej Akademii Sztuki Pomagania.


Materiały ze szkolenia:


Opublikowano wSzkolenia kadr pomocy społecznej

Powiązane