Menu Zamknij

Szkolenie stacjonarne “Edukator profilaktyki uzależnień I stopnia” – drugie szkolenie – 25.05-15.07.2022 r.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu realizowanym pt. „Edukator Profilaktyki Uzależnień I stopnia” (drugie szkolenie).

Szkolenie jest finansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego.

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji osób pracujących na terenie województwa mazowieckiego z młodzieżą w obszarze profilaktyki uzależnień, ich rozwój zawodowy i potwierdzenie kwalifikacji uczestników szkolenia w zakresie Edukatora Profilaktyki Uzależnień.

Szkolenie składa się z 4 zjazdów i obejmuje 100 godz.:
– 20 godz. trening psychologiczny;
– 10 godz. wykłady;
– 40 godz. warsztaty;
– 20 godz. warsztaty (staż),
– 10 godz. superwizji własnej pracy profilaktycznej.

Jedna grupa uczestników liczyć będzie 20-30 osób, która w procesie realizacji szkolenia będzie dzielona na dwie podgrupy nie większe niż 15 osób każda. W jednej podgrupie może być tylko jedna osoba z tego samego miejsca pracy.

Termin drugiego szkolenia:

I sesja zajęć 25-27.05.22 r.

II sesja zajęć 9-10.06.22r.

III sesja zajęć 29-30.06-1.07.22 r.

IV sesja zajęć 14-15.07.22 r.

Miejsce szkolenia:

Realizacja treningów, wykładów i warsztatów oraz noclegi i wyżywienie:
– Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne, ul. Odrębna 4, 00-001 Warszawa. Dojazd z Warszawy: Autobusem nr 142 i 702 przystanek Odrębna 01.
– Dom Terapii ul. Kąkolowa 6,04-848 Warszawa.


Realizacja warsztatu (stażu): Ośrodek Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy dla Młodzieży w Otwocku, ul. Kochanowskiego 27/29 (wejście od ul. Borowej 6/12). Dojazd z Warszawy: SKM S1, koleje mazowieckie, autobus nr 702 oraz – Mini Bus

Informacje organizacyjne:
Rekrutację na zlecenie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej prowadzi Fundacja Konstruktywnego Rozwoju.

Link do formularza zgłoszeniowego: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewu1Sz08ffjHioYlEnkqjGzq4z8NHEfYkyeODsPftqugm7cQ/viewform

Szczegółowe informacje:
Biuro realizacji szkoleń – tel. 666320384, 22 7797098
e-mail: fundacja@konstruktywny.eu


Opublikowano wArchiwum Szkoleń

Powiązane