Menu Zamknij

Szkolenie stacjonarne „Pierwsza pomoc przedmedyczna w pracy z seniorem” 25 listopada 2021 r.

Info-grafika dotycząca szkolenia online - 25.11.2021 r. pt. "Pierwsza pomoc przedmedyczna w pracy z seniorem"

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza do udziału w szkolenia stacjonarnym pt. „Pierwsza pomoc przedmedyczna w pracy z seniorem”. 

Terminy 25 listopada 2021 r. godz. 8:30-16:00.

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy i umiejętności a także podniesienie kompetencji z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej osób pracujących z seniorami. Szkolenie pozwoli uczestnikom na zaznajomienie tematu w zakresie podstaw udzielania pierwszej pomocy oraz procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia osób starszych.


Miejsce: Centrum Biznesowe Ogrodowe 58 (ul. Ogrodowa 58, Warszawa)


Wykonawcą szkolenia jest: Centrum Kształcenia i Doradztwa „IKKU” Sp. z o.o.

Szkolenie poprowadzi Pan Krzysztof Mółka

Informacje organizacyjne:


  • uczestnikami seminarium mogą być osoby zatrudnione w instytucjach pomocy i integracji społecznej z terenu województwa mazowieckiego ze szczególnym uwzględnieniem pracowników socjalnych, pracownicy samorządu terytorialnego, bezpośrednio obsługujący gminne i powiatowe JOPS, w zakresie realizacji ich zadań, pracownicy publicznych służb zatrudnienia, wykonujący zadania z zakresu współpracy z jednostkami organizacyjnymi pomocy i integracji społecznej oraz budowania zespołów interdyscyplinarnych, pracownicy i wolontariusze PES, OWES i otoczenia ekonomii społecznej.
  • organizator zapewnia profesjonalną kadrę prowadzącą seminarium, materiały dydaktyczne,
  • uczestnicy nie ponoszą kosztów uczestnictwa,
  • liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność poprawnie wypełnionych i przesłanych zgłoszeń,

Zgłoszenia na szkolenie są przyjmowane do wyczerpania miejsc – na podstawie wypełnionego (wszystkie pola wymagane) i podpisanego formularza zgłoszeniowego przesłanego w pliku PDF, e-mailem wyłącznie na adres szkolenia@mcps.com.pl

Ostateczny termin zgłoszeń upływa 19 listopada 2021 r.

Przesłanie formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie.
Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają informację mailową.


Materiały ze szkolenia:


Opublikowano wSzkolenia kadr pomocy społecznej

Powiązane