Menu Zamknij

Szkolenie stacjonarne pt. „Depresja u dzieci i młodzieży” 21 września 2022 r.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza do udziału w jednodniowym bezpłatnym szkoleniu stacjonarnym pt. „Depresja u dzieci i młodzieży”.

Termin: 21 września 2022 r. (godz. 08:30-16:15)

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy z zakresu tematu depresji w danej grupie wiekowej, a także tego, jakie zachowania towarzyszą nieletniemu z depresją. Podczas szkolenia omówione zostaną strategie rozmowy z dzieckiem i z rodzicami oraz możliwe symptomy ryzyka samobójczego u nieletnich.


Miejsce szkolenia: Fundacja ETOH ul. Mszczonowska 6, Warszawa.

Wykonawcą szkolenia jest: ETOH Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych

Szkolenie poprowadzi: Pani Małgorzata Łuba

Informacje organizacyjne:

  • uczestnikami szkolenia mogą być osoby zatrudnione w instytucjach pomocy i integracji społecznej z terenu województwa mazowieckiego ze szczególnym uwzględnieniem pracowników socjalnych,
  • organizator zapewnia profesjonalną kadrę prowadzącą szkolenie, materiały dydaktyczne, poczęstunek kawowy oraz obiad,
  • uczestnicy ponoszą koszty dojazdu i parkingu we własnym zakresie,
  • liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność poprawnie wypełnionych i przesłanych zgłoszeń.

Zgłoszenia na szkolenie są przyjmowane do wyczerpania miejsc nie później niż 14 września 2022 r. – na podstawie wypełnionego (wszystkie pola wymagane) i podpisanego formularza zgłoszeniowego przesłanego w pliku PDF, e-mailem wyłącznie na adres szkolenia@mcps.com.pl

Przesłanie formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie.
Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają informację mailową.


Materiały do pobrania:


Opublikowano wArchiwum Szkoleń

Powiązane