Menu Zamknij

Trzydniowe szkolenie „Profilaktyka uzależnień chemicznych i behawioralnych”

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach stacjonarnych realizowanych pn. „Profilaktyka uzależnień chemicznych i behawioralnych.”

TEMATYKA SZKOLENIA

  • Mechanizm uzależnienia (sygnały ostrzegawcze, sposoby pomocy);
  • Czynniki chroniące i czynniki ryzyka (czynniki genetyczne, osobowościowe, rodzinne, środowiskowe);
  • Profilaktyka uniwersalna, selektywna, wskazująca (omówienie pojęć wraz z przykładami dobrych praktyk);
  • Sposoby rozpoznawania uzależnienia, symptomy uzależnienia behawioralnego, procedury interwencji i  specjalne programy stosowane wobec uczniów z grupy ryzyka;
  • Standardy jakości programów profilaktycznych, Systemy rekomendacji programów profilaktycznych, Tworzenie szkolnego programu profilaktyki.

TERMINY SZKOLEŃ

Uwaga! Uległ zmianie termin I szkolenia w Ośrodku EMAUS. Zamiast 22-24.06.2022 r. zapraszamy Państwa w terminie 13-15.09.2022 r. Nowy formularz zgłoszeniowy w załączaniu.

Szkolenie I – 13-15.09.2022 r. – Ośrodek Edukacyjno- Charytatywny EMAUS, Turno k. Białobrzegów, 26-800 Białobrzegi

Szkolenie II – 04-06.07.2022 r. – Hotel Atena, ul. M.M. Kolbe 76, 06-400 Ciechanów

Szkolenie III – 20-22.07.2022 r. – Park pod palmami, Pęcław 16A, 05-530 Góra Kalwaria

Szkolenie IV – 01-03.08.2022 r. – Dwór Mościbrody, Mościbrody 52, 08-112 Wiśniew

Szkolenie V – 16-18.08.2022 r. – Centrum Szkoleniowo- Konferencyjne KZRS „SCH” , ul. Odrębna 4, 04-867 Warszawa

Szkolenie VI – 29-31.08.2022 r. – Zajazd Hubus, Grabowo k. Ostrołęki, ul. Warszawska 48, 07-415 Olszewo Borki

Każdy uczestnik szkolenia może zapisać się tylko na jeden termin szkolenia.

LICZBA GODZIN SZKOLENIA:

20 godz. dydaktycznych w ciągu 3 dni. Forma zajęć m.in.: wykłady, prezentacje, warsztaty, itp., przy czym warsztaty mają stanowić minimum 15 godz. dydaktycznych
w każdym szkoleniu.

ADRESACI SZKOLENIA: 

pracownicy placówek pomocy społecznej (OPS, PCPR), oświaty (szkół, pomocy psychologiczno-pedagogicznej), wymiaru sprawiedliwości (kuratorzy sądowi), a także organizacji pozarządowych z sektora profilaktyki uzależnień z terenu województwa mazowieckiego. Szkolenie może być realizowane wyłącznie dla osób pracujących na terenie województwa mazowieckiego.

W załączeniu znajduje się program szkolenia oraz formularze zgłoszeniowe.

Formularz odpowiadający wybranemu terminowi należy wypełnić i przesłać skanem na adres: projektmcps@crps.pl

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!

Zapewniamy bezpłatne materiały szkoleniowe, nocleg, wyżywienie oraz certyfikaty uczestnictwa.

Kontakt w sprawie szkolenia: Barbara Sikora, tel. 690-903-203 – koordynator szkolenia ze strony Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Serdecznie zapraszamy !

Opublikowano wArchiwum Szkoleń

Powiązane