Menu Zamknij

Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego w obszarze “Wspieranie Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej”

Do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wpłynęła uproszczona oferta Fundacji POZYTYW na realizację zadania publicznego w obszarze Wspieranie Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej pt.: „Start w dorosłość”, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Uwagi do oferty należy zgłaszać do p. Bożeny Suproniuk, tel.: (22) 37 68 553, e-mail: bozena.suproniuk@mcps.com.pl w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty.

Jeżeli załączony dokument nie może zostać prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o kontakt.

Załącznik:

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Start w dorosłość”.


04.10.2023 08:43

umieścił: Damian Zieliński

wytworzył: Bożena Suproniuk

Opublikowano wAktualne Małe Dotacje

Powiązane