Menu Zamknij

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

Do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wpłynęła uproszczona oferta Fundacji Klementyna na realizację zadania publicznego pt. Lodówka Społeczna Klementyny, w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Uwagi do oferty należy zgłaszać do p. Marty Jakubczak-Przytulskiej, tel.: (22) 376 86 07, e-mail: marta.jakubczak@mcps.com.pl w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty.
Jeżeli załączony dokument nie może zostać prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o kontakt.

Załącznik:
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – Fundacja Klementyna


08.07.2024 08:00
umieścił: Patrycja Zęgota
wytworzył: Marta Jakubczak-Przytulska

Opublikowano wAktualne Małe Dotacje, Tryb pozakonkursowy

Powiązane