Menu Zamknij

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w obszarze „Działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

Do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wpłynęła uproszczona oferta Fundacji Ośrodka KARTA na realizację zadania publicznego pn. “Kontekst własnej przeszłości. Cykl spotkań Ośrodka KARTA dla seniorów w Witrynie Domu Wschodniego w Warszawie”, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Uwagi do oferty należy zgłaszać do p. Małgorzaty Pomiernej, tel.: (22) 376 85 10, e-mail: malgorzata.pomierna@mcps.com.pl w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty.

Jeżeli załączony dokument nie może zostać prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o kontakt.

Załącznik:

Uproszczona oferta Fundacji Ośrodka KARTA 


26.05.2023 08:22

umieścił: Patrycja Zęgota

wytworzył: Małgorzata Pomierna

Opublikowano wAktualne Małe Dotacje

Powiązane